STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Holmgren

Telefon: 0708306399

stf.sydvastra.skane@la.stfturist.se

Postadress

STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning - Spårsnögatan 33, 22638 Lund

Våra kommuner

Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning

Facebook

Sektion

Sektion Kullatorpet
Kullatorpet är en raststuga för allmänheten och för verksamheten inom Svenska Turistföreningen Sydvästra Skåne.

Kullatorpet, ett torp från 1840-talet, ligger längs Skåneleden på Romeleåsen. Torpet är en enkelt utrustad anläggning utan elström, men med fotogenbelysning och utedass. På torpet finns ett gasoldrivet kylskåp och en gasoldriven spis. Uppvärmning sker genom eldning i spisar samt gasoldriven värme. Brunn finns, men färskt vatten måste medtagas.

Vi har öppet för besökare mellan kl 10.00-16.00 alla söndagar från mars t.o.m. söndagen före midsommar, samt fr.o.m. sista söndagen i augusti t.o.m sista söndagen i november. Då det är vintertid enligt almanackan har vi öppet endast till kl 15.00.

Kullatorpet är för dig som har matsäck med dig, men fullt utrustat självhushållskök finns om du vill laga till kaffe eller en enkel måltid. Det finns en gillestuga med cirka 25 sitt-platser och en äldre ”stua” med maximalt 12 sittplatser.

Besöksavgift: 20 kr/person.

Kullatorpet kan även hyras under hela året (dock ej nyårshelgen).

Dagshyra för torpet: är fr.o.m. 2023-01-01 500 kr + 20 kr/person vid fler än 25 deltagare

Övernattningsavgift: är fr.o.m. 2023-01-01 1 050 kr per dygn (gäller för 8 personer, barn såväl som vuxna)

Bäddplatser
: 8 i logement, tre våningssängar och två enkelsängar. Sängarna har madrasser, kuddar, filtar. Fler än dessa 8 får inte övernatta i torpet.
Däremot får man, om man är fler som vill övernatta, gärna göra det i tält på tomten. Då tillkommer en avgift om 20 kronor/dag och person. Under tiden oktober – april måste vi pga höjda bränslekostnader ta ut ett bränsletillägg på 200 kronor vid övernattning samt 100 kronor vid dagsuthyrning.

Erläggande av hyra: Observera att hyran ska vara betald senast tre veckor före besöket.

Avbokningsavgift: är fr.o.m. 2023-01-01 för dag och 250 kr för övernattning. 500 kr gäller för avbokningar som sker senare än två veckor före besöket.

Kullatorpets swishnummer: 123 624 96 19

Kullatorpets bankgiro: 5950-1916
Alla dagshyror och övernattningar måste beställas i förväg!

Beställning och upplysning av: I första hand till kullatorpet.bokning@gmail.com alt Krister Hilmersson, telefon 070-2090550 eller Cecilia Whitehorn, telefon 070-4771881

Upplysning om torpet lämnas även av: Bengt Dahlvig: 070–9667110 och Torsten Nilsson: 046–293129

Kullatorpets sektionsstyrelse och Kullatorparna förvaltar Kullatorpet.

Historien om Kullatorpet
Berättelsen handlar bland annat om det som skett sedan slutet av 1600-talet.

Tvedöradammen (låg bakom torpet) och jordarna däromkring var vid slutet av 1600-talet och fram på 1700-talet en allmänning, denna allmänning tillhörde hemmanen på nr 6 och 8 i Dörröd, Spedarp, Bilarp och Hägnaden. Det är bekant att åtminstone tre torp byggdes på Tvedöradammsjordarna. Ett av dessa tre torp var det som idag bär namnet Kullatorpet.

En utsocknes frälse lät bedriva karpodling i Tvedöradammen. Dammen hade en skål-formig botten så någon svårighet med uppdämningen fanns inte (tittar man 400 meter norrut ner bakom Kullatorpet kan man förstå detta). Man byggde även en jordvall vid avrinnings-sidan i väster, resterna av denna vall finns kvar än i dag. Dammen är numera utdikad och använd som betesmark. Dammen kom genom 1798-års gränsreglering att tillhöra Björnstorps gods. Den del av Tvedöradammsjordarna där nu Kullatorpet ligger ägdes vid enskiftets slut 1829 av C G Bergquist. Han ägde 60 tunnland av Tvedöra-dammsjordarna vilka betecknades som utmark och mindre lämpad för odling. Någon bosättning fanns inte då i området.

Vid ”Hästmossen” som ligger i närheten av gården Grönland (nära vägen mellan Veberöd och Skurup) bodde runt 1830 Ola Jönsson. Han handlade med skrot och lump och kallades allmänt för ”Ola Lump”. Ola var intresserad av en bit mark på Tvedörajordarna. Av C G Bergquist arrenderade Ola ca 15 tunnland år 1832. Här uppförde han ett hus under tiden fram till ca 1842, ett hus på så kallad ofri grund. Huset byggdes som det ser ut än i dag som en vinkelbyggnad med stallänga (nuvarande sovsal och gillestuga) och stuelänga. Som byggnadsmaterial användes gråsten och lera. Marken begränsades av stengärden i alla riktningar. År 1848 köpte Ola marken han hade arrenderat, under arrendetiden hade marken bytt ägare. Säljare var nu O M Åberg som blivit ägare till jorden troligtvis genom förpantning. En urkund från Lantmäteriet daterad 1849 visar att Ola fick sig tillskiftat 1/80-dels mantal med beteckningen Dörröd 6:17. Något egentligt lantbruk bedrevs troligtvis inte, kanske användes marken till betesmark och potatisodling. I stallängan fanns plats för en häst samt två kor, grisar och diverse fjäderfä. Eftersom Ola vanligen kallades ”Ola Lump” fick hans skifte heta ”Lumpalyckan” eller ”Lumpahuset”. Förutom Ola med familj har här bott flera familjer bl a Nils Larssons. Nils höjde taket på logen (nuvarande gillestugan) med en halv meter och byggde även nuvarande vedbods-flygeln. De sista som bodde här var Anders Granquist och hans hustru Bengta. De ägde torpet 1926-1939, Anders byggde i anslutning till huset ett skafferi (numera rivet) åt norr (där nu gasolflaskan står). Huset benämndes under Granquists tid (Granquistska huset) och köptes upp av Björnstorps gods då Granquists flyttat till ålderdomshuset i Veberöd 1939.

Hur kom det då i händerna på STF?

Jo, söndagen den 26 maj 1940 gick en av STFs Malmöbyråns vandringar över bland annat sträckan Dörröd- Romeleklint- Romelestugan- Björnstorp. Då man passerat Dörröd bestämde färdledaren Knut af Klinteberg att man skulle gå en ny oprövad väg över Kulla-skogen. Man tog en rast i en enebacke strax intill ett torp, och några i sällskapet gick ner till torpet och kom tillbaka och berättades att det var obebott. Någon sa de förnuftiga orden ”detta torp till raststuga skulle väl vara något för oss”. Knut åtog sig att reda på vilka möjligheter det fanns att få disponera torpet. Han kom snart fram till att det var Baron Gyllenkrok på Björnstorp som var ägaren.

Nu föddes det som sedermera kom att kallas Kullatorpet, men namnet var då ”Föreningen för STFs raststuga” (Namnet Kullatorpet kom alltså till senare). Man kan således säga att det nuvarande Kullatorpet föddes söndagen den 9 juni 1940 vid ett möte med en skara av dem som varit med vid upptäckten av torpet samt Baron Gyllenkrok och godsförvaltaren Wihlborg. Det blev vid detta överenskommet att föreningen fick arrendera torpet, arrende-avgiften bestämdes till en början till 25 kronor per år.

Sedan den dagen är således Kullatorpet STFs raststuga och den 1 januari 2023 blev torpet en egen sektion inom STF Sydvästra Skåne.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.