STF Sunnerbo Lokalavdelning

Kontaktperson

Gun Lindell

Telefon: 0705896312

stfsunnerbo@stfturist.se

Postadress

STF Sunnerbo Lokalavdelning - Kvänslöv 21, Kullagården, 34194 Ljungby

Våra kommuner

Ljungby, Markaryd, Älmhult

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

  • Ordförande - Gun Lindell - 0705896312
  • Vice ordförande - Maj Svensson
  • Kassör - Ingemar Johansson
  • Sekreterare - Jan-Erik Hult - 070-4226271
  • Styrelseledamot - Birgitta Sanderflo
  • Programsamordnare - Christine Monica Andersson
  • Mirandaansvarig - Karl-Erik Larsson - 070-6428310