STF Sundsvall-Timrå Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Norberg

Telefon: 073-1570585

stfsundsvalltimra@stfturist.se

Postadress

STF Sundsvall-Timrå Lokalavdelning - Björneborgsgatan 10C, 85238 Sundsvall

Våra kommuner

Sundsvall, Timrå, Ånge

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

  • Ordförande - Anders Norberg - 073-1570585
  • Vice ordförande - Guy Karlsson - 060-610711
  • Kassör - Hans Jonsson - 070-2133008
  • Sekreterare - Leena Hedman
  • Styrelseledamot - Gunder Borg
  • Styrelseledamot - Maj Johansson
  • Styrelseledamot - Per-Olof Andreasson
  • Sammankallande Valberedning - Lars-Åke Boman
  • Valberedare - Henning Bohlin - 0730362261