STF Södra Uppland Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Hörding

Telefon: 070-2948930

stfsodrauppland@stfturist.se

Postadress

STF Södra Uppland Lokalavdelning - Dragonvägen 47, lgh 1501, 19474 Upplands Väsby

Våra kommuner

Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Aktuellt

Ordföranden har ordet

Svenska Turistföreningen, STF, är en ideell förening med ca 240 000 medlemmar. Dessa kan vara med av ideologiska skäl, dvs man delar STF:s syn på kultur och miljö och tycker att STF gör någonting bra, eller av ekonomiska skäl, dvs man får rabatter på boende på vandrarhem och fjällanläggningar samt tågresor och annat, eller för den delen både och. STF vill värna natur- och kulturmiljöer som är intressanta som besöksmål för turism. Detta görs bl a genom opinionsbildning i press och andra media, t ex för bevarande av nattågen till Norrland, om allemansrätten och annat, genom information om intressanta miljöer, t ex i tidningen Turist, och genom att vara remissinstans i många statliga och andra utredningar som har relevans för föreningen.

STF driver också boende för turister i ett dotterbolag. Ungefär 300 vandrarhem är anslutna till STF, de allra flesta via franchisingavtal. De är utspridda över hela landet, och precis som befolkningen i övrigt är det glesare i Norrland. De håller numera bra men lite olika standard och har alltid möjlighet till självhushåll, men allt oftare erbjuder de både frukost och middag och naturligtvis upplevelser som kanot- och cykelturer, vandringar, visning av kultur i närområdet osv.

STF har också boende i fjällen i form av fjällstationer och övernattningsstugor. Fjällturismen var starten till STF för mer än 130 år sedan, och dagens möjligheter att fjällvandra är i mångt och mycket STF:s förtjänst. Man äger anläggningarna, och från början stakade man ut vandringsleder, byggde broar och annat för att underlätta vandringarna. Den delen har övertagits av staten. Den kändaste vandringsleden, Kungsleden från Abisko till Hemavan, är en STF-uppfinning och ett begrepp som andra försöker snylta på.

På det lokala planet finns som bekant lokalavdelningarna, varav STF Södra Uppland är en. De finns från södra Skåne till Kiruna och är ungefär 62 stycken, någon tillkommer och någon upphör då och då. Deras uppgift är att lokalt få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser i STF:s anda. Denna uppgift kan tolkas olika och inom ganska vida ramar, men kikar man på lokalavdelningarnas hemsidor ser man att de flesta har samma grundinriktning med vissa lokala variationer.

STF är i grunden en demokrati, både centralt och lokalt. Centralt är valen indirekta. Varje medlem kan rösta fram medlemsombud – det valet genomfördes i november – och dessa medlemsombud ska i sin tur delta i STF:s årsmöte och rösta om ansvarsfrihet och ny styrelse och annat som hör årsmötet till i en förening. Medlemsombuden ska dessutom representera medlemmarna mellan årsmötena, som hålls vartannat år numera. Enskilda medlemmar kan påverka STF:s verksamhet dels genom att engagera sig och ställa upp som kandidat till medlemsombud, dels genom att lämna in motioner till årsmötet. Tyvärr är engagemanget mindre än det borde vara, bara några få procent av medlemmarna röstade förra gången, hur många som röstade nu är inte klart.

Lokalt har man stora möjligheter att påverka. För att bli medlem i lokalavdelning krävs dels att man är medlem i STF centralt, dels att man aktivt anmäler sig till den lokalavdelning man vill tillhöra. Det är mycket tillåtet att anmäla sig till flera lokalavdelningar om man vill, och det kostar normalt ingenting utöver medlemsavgiften till STF centralt. Inom lokalavdelningen kan man engagera sig med olika intensitet. Man kan bli styrelsemedlem eller aktiv på annat sätt med olika ansvar, t ex att föreslå och/eller genomföra aktiviteter, bara föreslå aktiviteter man fått kännedom om, lämna in motioner till årsmötet osv. Alla bidrag är välkomna, och ju fler som vill engagera sig, desto mer kan vi göra.

STF Södra Uppland är nu uppe i nästan 300 medlemmar. Många är ganska passiva mottagare av information, och det går bra det också, men vi i styrelsen ser naturligtvis gärna att inte bara de vanliga stammisarna deltar i aktiviteterna utan också att färska och nyfikna medlemmar dyker upp. Det kan också sporra oss att hitta på ännu fler aktiviteter, och kanske kan vi få tips om helt annorlunda saker som vi aldrig tänkt på förut.

Med allt detta sagt presenterar vi vårprogrammet för 2019, en påse blandat och gott med några mer eller mindre traditionella aktiviteter och några nya. Håll till godo!

Vi ses på aktiviteterna!

Anders Hörding

Ordf STF Södra Uppland