Spårvägsmuseet

Aktivitet

STF Södra Uppland

30 Mar

 • 30

  Mar

  2023

60 kr

Medlem i STF
Kostnad: 60 kr pensionär, 120 kr övriga. Samling kl.15.00 vid receptionen, Gasverkstorget 1. Stockholm. Buss 6 eller 75 till hållplats Drevergatan. Tunnelbana till Ropsten, uppgång Hjorthagen, utgång Gasverket. Därifrån är det ca 10 minuters promenad till muséet. Föranmälan till Helen Kjäll, helen.kjall@gmail.com senast 23/3. Begränsat deltagarantal.
Spårvägsmuséet räknar 1922 som sitt födelseår, så det är alltså drygt100 år. Efter att ha flyttat omkring i staden då och då finns muséet nu inrymt i nyrenoverade Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, där vi får en timmes guidad rundvandring. Efter den guidade turen finns det möjlighet att gå omkring själv och titta. Muséet stänger kl. 17.00. Det är möjligt att äta medhavd matsäck på ”caféhyllan”, men där finns också ett kafé.
 • Plats: Stockholm
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Helen Kjäll 070-979 56 85.

Typ av aktivitet: Kulturarrangemang

Aktiviteter

 • 05 Feb

  • 05

   Feb

   2023

  Naturkaféet på Väsby gård på Järvafältet

  Väsby Gård ligger inom promenadavstånd från Häggviks station och bjuder på fina omgivningar för cykelturer och vandringar i ett kulturlandskap. Naturkaféet på Väsby Gård håller öppet nästan varje söndag kl 11-15 under våren med värme och billig fika, och STF Södra Uppland står för driften av kaféet ett par av dessa söndagar. Du är naturligtvis välkommen dit vilken söndag som helst men särskilt på ”våra”. Motionera mera!

  Läs mer

  Öppet kl. 11 - 15.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 06 Feb

  • 06

   Feb

   2023

  Riksdagshuset

  Riksdagshuset invigdes 1905, ritat av Aron Johansson. Exteriören är i nybarock, interiören i jugendstil. Det innehöll två plenisalar för första resp andra kammaren med en monumental trapphall emellan. I och med enkammarriksdagens införande 1971 förvisades riksdagen till Kulturhuset medan riksdagshuset byggdes om och då också tog Riksbankens hus på andra sidan Riksgatan i anspråk. Nyinvigning 1983, och den nya plenisalen ligger i ”riksbanksdelen”. Guiden visar oss olika möteslokaler och berättar om riksdagens uppgifter och arbetet från förslag till lag. Vi får sitta på åhörarläktaren i plenisalen och lyssna på vad ledamöterna har att säga, och vi får besöka ett utskott.

  Läs mer

  Samling kl. 16.20 vid entrén Riksgatan 3, hörnet vid Riksbron. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74. Föranmälan till Gerd senast 28/1 på gerd.wiklund@gmail.com. Ange ditt mobilnummer vid anmälan. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 21 Feb

  • 21

   Feb

   2023

  Årsmöte / Naturvård i Sollentuna

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter Naturvård i Sollentuna Naturen i Sollentuna är varierande med skyddade naturreservat, bostadsnära natur samt parker. Med sina fyra naturreservat är Sollentuna en av de kommuner i landet som har störst andel skyddad natur. Naturreservaten uppgår till omkring en tredjedel av kommunens yta. Sollentuna har en värdefull grönstruktur att värna om och förvalta för nuvarande och kommande generationer. Detta kräver ett aktivt och väl genomtänkt park- och naturvårdsarbete. Naturvårdschef Rikard Dahlén ger en kartbaserad orientering om viktiga naturområden inom Sollentuna kommun och berättar om kommunens naturvårdsarbete med fokus på en del större satsningar som gjort den senaste tiden. Rikard informerar också om vad som är på gång och vad som planeras inom de närmaste åren.

  Läs mer

  Kl. 19.00 i St Larsgården församlingshem invid Sollentuna kyrka. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 07 Mar

  • 07

   Mar

   2023

  Konst i tunnelbanan

  Stockholms tunnelbana sägs vara världens längsta konstutställning, 110 km lång. Drygt 90 av de 100 stationerna är utsmyckade med skulpturer, mosaiker, målningar och installationer av drygt 150 konstnärer. I vissa fall återspeglar konsten platsens historia och/eller nuvarande användning, i andra fall gäller helt andra teman som skärgården i Fridhemsplans station på Blå linjen. Guiden Åsa Övrelid visar och berättar om konstverken på några av Blå linjens stationer. 1 – 1,5 timmar.

  Läs mer

  Samling kl. 14.00 på Kungsträdgårdens t-banestation, biljetthallen mot Arsenalsgatan. Kostnad = giltig tunnelbanebiljett. Föranmälan senast 28/2 till gerd.wiklund@gmail.com, ange gärna mobilnummer. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 20 Mar

  • 20

   Mar

   2023

  Studiecirkel "Sommarfjäll"

  Har Du funderat på att gå i fjällen men inte kommit till skott? Tror Du att det är besvärligt, farligt och kräver dyr och tung utrustning? Har Du redan gått i fjällen någon gång och vill lära Dig mer? Då är detta något för Dig! Vi gör en studiecirkel med syfte att deltagarna ska få sådana kunskaper om fjällvandring att de ska kunna genomföra en flerdagars stugtur i sommarfjäll på ett säkert och angenämt sätt. Vi kommer att tre kvällar gå igenom utrustning, vandringsteknik och orientering, hur man uppför sig i STF:s stugor, lämpliga vandringsturer inkl Kungsleden, vad man äter och dricker, hur man förebygger och behandlar skoskav och mycket mera. Det ingår också en allmän orientering om geologi, flora och fauna, nationalparker i fjällen och den samiska urbefolkningen. Den fjärde träffen blir utomhus en lördag eller söndag, då vi gör en praktikvandring på ca 15 km, vilket ungefär motsvarar avståndet mellan fjällstugorna.

  Läs mer

  Tre cirkelkvällar plus en heldag vandring på hemmaplan. Datum i april - maj överenskoms senare. Anmälan senast 20/3 till Anders Hörding anders.hording@gmail.com.
  Pris

  Medlem: 100 kr

 • 30 Mar

  • 30

   Mar

   2023

  Spårvägsmuseet

  Spårvägsmuséet räknar 1922 som sitt födelseår, så det är alltså drygt100 år. Efter att ha flyttat omkring i staden då och då finns muséet nu inrymt i nyrenoverade Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, där vi får en timmes guidad rundvandring. Efter den guidade turen finns det möjlighet att gå omkring själv och titta. Muséet stänger kl. 17.00. Det är möjligt att äta medhavd matsäck på ”caféhyllan”, men där finns också ett kafé.

  Läs mer

  Kostnad: 60 kr pensionär, 120 kr övriga. Samling kl.15.00 vid receptionen, Gasverkstorget 1. Stockholm. Buss 6 eller 75 till hållplats Drevergatan. Tunnelbana till Ropsten, uppgång Hjorthagen, utgång Gasverket. Därifrån är det ca 10 minuters promenad till muséet. Föranmälan till Helen Kjäll, helen.kjall@gmail.com senast 23/3. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: 60 kr

 • 16 Apr

  • 16

   Apr

   2023

  Naturkaféet på Väsby gård på Järvafältet

  Väsby Gård ligger inom promenadavstånd från Häggviks station och bjuder på fina omgivningar för cykelturer och vandringar i ett kulturlandskap. Naturkaféet på Väsby Gård håller öppet nästan varje söndag kl 11-15 under våren med värme och billig fika, och STF Södra Uppland står för driften av kaféet ett par av dessa söndagar. Du är naturligtvis välkommen dit vilken söndag som helst men särskilt på ”våra”. Motionera mera!

  Läs mer

  Öppet kl. 11 - 15.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 22 Apr

  • 22

   Apr

   2023

  Studiebesök hos Linodlarföreningen Fransåker

  Linet är den enda fiberväxt som kan odlas på våra breddgrader, och man kan använda 95 % av plantan till olika ändamål. Fröet används till kosttillskott och lintågan till bl.a. specialpapper m.m. Vi får möjlighet att prova på beredningens olika moment under ledning av föreningens engagerade och kunniga medlemmar. Bildvisning och praktisk handledning. Ta med matsäck.

  Läs mer

  Samling kl 10.00 på Lilla Fransåker, Märsta. Vägbeskrivning: E 4 norrut avfart Märsta, följ väg 263 mot Sigtuna, sväng höger väg 255 mot Uppsala, efter ca en km sväng höger mot Odensala, efter ca en km sväng vänster vid liten skylt till Linodlarföreningen Fransåker. Programansvarig: Tommy Sjögren, tel. 073-703 52 85. Föranmälan till Tommy senast den 15/4, sjogren.tommy@gmail.com. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 26 Apr

  • 26

   Apr

   2023

  Vandring och runstensputs

  Vid p-platsen tittar vi till ett par av våra runstenar, Wik I och Wik II. STF Södra Uppland är fadder åt tre runstenar i Upplands Väsby kommun på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att vi tittar till dem med jämna mellanrum, kontrollerar att de mår bra och rapporterar tillståndet till RAÄ. Därefter vandrar vi till Eggeby fornpark, ett område med fornlämningar i form av bronsåldersrösen och gamla odlingsmarker. Vi spanar efter de dovhjortar som finns i det stora hägnet och rastar med utsikt. Ca 5 km lätt vandring, ca 2,5 timmar.

  Läs mer

  Samling kl. 18.00 vid p-platsen vid Wikparken, Almungevägen i Upplands Väsby. Programansvarig Torsten Wallin. Ta med matsäck.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 09 Maj

  • 09

   Maj

   2023

  Fågelskådarkväll på Järvafältet

  Tillsammans med medlemmar från Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK) går vi en promenad från Säby gård ned mot Säbysjöns södra strandäng där vi bl.a. kan beskåda de änder och vadare som rastar eller häckar på strandängarna. Vi besöker också den s.k. Jägarkullen och ett närliggande fågeltorn. JOK bedriver idag en intensiv verksamhet på norra Järvafältet, med målsättningen att området skall innehålla en så art- och individrik fågelfauna som möjligt. Föreningens medlemmar har genom ett otal observationstimmar ute på Järvafältet skaffat sig unika kunskaper om fågellivet i området. Ta med en handkikare om du har. Du kan också få hjälp av JOK-medlemmarna att med deras tubkikare studera fåglarna mer i närbild. Och har du en kamera med zoomobjektiv så ska du naturligtvis ta med den. Vi beräknas avsluta vid fågeltornet vid 20-tiden och därefter gå tillbaka i egen takt, en promenad på mindre än 30 minuter. Exkursionen leds av JOKs ordförande Ulf Svahn som berättar om fågellivet och artbestämning samt hjälper oss med observationerna.

  Läs mer

  Samling kl. 18.00 på parkeringen vid Säby gård, Säby gårds väg i Barkarby. Programansvarig: Tage Eriksson, tel. 076-830 76 36. Föranmälan till Tage per telefon eller tage.eriksson@telia.com senast 2/5. Ta med matsäck.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 24 Maj

  • 24

   Maj

   2023

  Kring Fleminggatan

  Fleminggatan hade länge rykte om sig att vara Kungsholmens tråkiga och fattiga fabriksgata med Separator och andra stora arbetsplatser. Men det fanns också mer påkostade hyreshus och ett elegant privathus, ägt av J W Smitt, en gång Sveriges kanske rikaste person. Ett dystert minne är Grubbens försörjningsinrättning för hemlösa, fattiga och sjuka. Här ligger nu det nya S:t Eriksområdet, vackra bostadskvarter som återupplivar P O Hallmans stadsplaneidéer. Två judiska begravningsplatser anlades under 1700-talet i den då avlägsna stadsdelen. Promenaden avslutas i närheten av Fridhemsplan.

  Läs mer

  Samling kl. 17.00 till vänster om porten Fleminggatan 4 (Tekniska nämndhuset). Programansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36. Föranmälan till Torsten senast 16/5.
  Pris

  Medlem: 100 kr

 • 03 Jun

  • 03

   Jun

   2023

  Cykeltur Upplands Väsby - Norrviken

  Vi cyklar från Upplands Väsby station norrut utmed Väsbyån och förbi terrasshusen på Hasselbacken fram till gång- och cykelvägen som leder oss till Löwenströmska sjukhuset. Vi cyklar vidare utefter Fysingen till Hammarby kyrka, passerar sedan Almungevägen och Vallentunavägen och kommer därefter till Fresta-Ekeby. Turen går vidare på skogsväg till Främjartorpet där vi rastar. Efter rasten fortsätter vi till Bollstanäs och cyklar därefter på Norrvikens norra och västra strand och avslutar vid Norrvikens station. Turen går på bilfria vägar till nästan 100 %, drygt 20 km.

  Läs mer

  Samling kl. 10.00 vid Upplands Väsby station, östra sidan. Ta med cykelhjälm och matsäck.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 15 Jul - 21 Jul 2023

  • 15

   Jul

   2023

  • 21

   Jul

   2023

  Fjällvandring i Ramundberget

  Ramundberget i västra Härjedalen är en utmärkt och lättillgänglig utgångspunkt för fjällvandringar i olika riktningar. Fjällen är lättvandrade och inte särskilt höga, och många olika vandringsmöjligheter finns. När vädret är fint kan vi bestiga Mittåkläppen med milsvid utsikt bl a mot högfjället Helags i norr. Trakten är berömd för sin blomsterrikedom, men här finns också ett antal gamla gruvor och några våffelstugor. Vi bor i bekväma lägenheter, äter där eller på restaurang och gör dagsturer efter väder och lust. Vi åker i egna bilar.

  Läs mer

  Anmälningsavgift 500 kronor, betalas tillbaka i form av logiavgifter. Självkostnadspris för resor, logi, mat. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30. Bindande föranmälan till Anders senast 15/4 på e-post anders.hording@gmail.com. Anmälningsavgiften betalas senast 15/4 till pg 25 02 43-3. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Pris ej bestämt

 • 10 Sep - 16 Sep 2023

  • 10

   Sep

   2023

  • 16

   Sep

   2023

  Höstfjällvandring i Ramundberget

  Ramundberget i västra Härjedalen är en utmärkt och lättillgänglig utgångspunkt för fjällvandringar i olika riktningar. Fjällen är lättvandrade och inte särskilt höga, och många olika vandringsmöjligheter finns. När vädret är fint kan vi bestiga Mittåkläppen med milsvid utsikt bl a mot högfjället Helags i norr. I trakten finns ett antal gamla gruvor, fäbodar och några våffelstugor. Så här års sprakar fjällheden av färger i gult, orange och rött. Vi bor i bekväma lägenheter, äter där eller på restaurang och gör dagsturer efter väder och lust. Vi åker i egna bilar.

  Läs mer

  Anmälningsavgift 500 kronor, betalas tillbaka i form av logiavgifter. Självkostnadspris för resor, logi, mat. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30. Bindande föranmälan till Anders senast 15/4 på e-post anders.hording@gmail.com. Anmälningsavgiften betalas senast 15/4 till pg 25 02 43-3. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Pris ej bestämt

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.