Runblocket vid Ed och vandring till Ängsjö

Aktivitet

STF Södra Uppland

12 Okt

 • 12

  Okt

  2019

Gratis

Medlem i STF
Samling kl. 10.00 på p-platsen vid Eds kyrka. Programansvarig: Torsten Wallin, tel. 08-754 81 56.
Vi börjar med att titta till det pampiga runblocket vid Ed, en av de tre runstenar vi vårdar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Blocket står vid en vikingatida färdväg och har vackra runslingor på två sidor. Därefter vandrar vi på stigar och småvägar, först till Ängsjö friluftsgård vid Mälaren, och i närheten av den fikar vi. Vandringen fortsätter sedan längs Mälarens strand på Upplandsleden och passerar en bäverhydda innan vi kommer fram till Harva Gård och så småningom tillbaka till Eds kyrka. Ca 9 km, 3,5 timmar. Ta med matsäck, inte säkert serveringen i Ängsjö är öppen.
 • Plats: Upplands Väsby
 • För vem? Alla

Typ av aktivitet: Kulturarrangemang

Aktiviteter

 • 28 Sep

  • 28

   Sep

   2019

  Studiebesök hos Linodlarföreningen Fransåker

  Linet är den enda fiberväxt som kan odlas på våra breddgrader, och man kan använda 95 % av plantan till olika ändamål. Fröet används till kosttillskott och lintågan till bl.a. specialpapper m.m. Vi får möjlighet att prova på beredningens olika moment under ledning av föreningens engagerade och kunniga medlemmar. Bildvisning och praktisk handledning. Ta med matsäck.

  Läs mer

  Samling kl 11.00 på Lilla Fransåker, Märsta. Vägbeskrivning: E 4 norrut avfart Märsta, följ väg 263 mot Sigtuna, sväng höger väg 255 mot Uppsala, efter ca en km sväng höger mot Odensala, efter ca en km sväng vänster vid liten skylt till Linodlarföreningen Fransåker. Programansvarig: Tommy Sjögren, tel. 073-703 52 85. Föranmälan till Tommy senast den 21/9, sjogren.tommy@gmail.com. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 08 Okt

  • 08

   Okt

   2019

  Stadsvandring i Sigtuna

  Välkommen till den levande lilla historiska staden Sigtuna, staden vid Mälaren som anlades av Erik Segersäll Edmundsson på 980-talet. Sigtuna har varit Sveriges huvudstad och kyrkligt centrum. Här präglades de första svenska mynten. Sigtuna är en lugn stad men har genomgått både förfall och förnyelse. Stora Gatan har samma sträckning som när den anlades. Utmed gatan ligger trähusen, det äldsta från 1600-talet. Mellan husen gick förr getter och grisar omkring. Rådhuset är från år 1744. Det är populärt att gifta sig där, inte bara brudpar från orten utan också långväga gäster, t ex från Japan. Mariakyrkan är Sveriges äldsta tegelkyrka, uppförd av Dominikanerorden. Kyrkan har en stark ställning bland Sigtunaborna, och förutom för gudstjänster används den också som konsertlokal av bl.a. Rotary Sigtuna. Också församlingshemmet används flitigt. Vi får en guidning av vår medlem Ewa Victoria Westman.

  Läs mer

  Samling kl. 13.00 vid busstationen i Sigtuna. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74. Föranmälan till Gerd, gerd.wiklund@gmail.com senast 1/10.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 12 Okt

  • 12

   Okt

   2019

  Runblocket vid Ed och vandring till Ängsjö

  Vi börjar med att titta till det pampiga runblocket vid Ed, en av de tre runstenar vi vårdar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Blocket står vid en vikingatida färdväg och har vackra runslingor på två sidor. Därefter vandrar vi på stigar och småvägar, först till Ängsjö friluftsgård vid Mälaren, och i närheten av den fikar vi. Vandringen fortsätter sedan längs Mälarens strand på Upplandsleden och passerar en bäverhydda innan vi kommer fram till Harva Gård och så småningom tillbaka till Eds kyrka. Ca 9 km, 3,5 timmar. Ta med matsäck, inte säkert serveringen i Ängsjö är öppen.

  Läs mer

  Samling kl. 10.00 på p-platsen vid Eds kyrka. Programansvarig: Torsten Wallin, tel. 08-754 81 56.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 16 Okt

  • 16

   Okt

   2019

  Kungliga biblioteket

  Kungliga Biblioteket, KB, är vårt nationalbibliotek med uppgift att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. Från början 1661 gällde det bara tryckt material men numera även audiovisuellt material och dataspel. Det tryckta arkiverade materialet upptar ca 17,5 hyllmil! Man digitaliserar i den takt man hinner. Vi guidas runt i de publika delarna av biblioteket och besöker bland annat stora läsesalen, som är näst intill orörd sedan invigningen 1878, och de olika andra läsesalarna som finns i huset, och tittar på Djävulsbibeln, eller Codex Gigas som den egentligen heter.

  Läs mer

  Samling kl. 13.00 vid entrén till KB, Humlegårdsgatan 26. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74. Föranmälan till Gerd senast 8/10 på gerd.wiklund@gmail.com. Ange ditt mobilnummer vid anmälan. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 18 Okt

  • 18

   Okt

   2019

  Skärgårdsvandring på Runmarö

  Runmarö är en vacker skärgårdsö nära Stavsnäs med kulturlandskap och byar. Den har varit bebodd länge. Från medeltiden och framåt var Runmarö lotsarnas ö, många av männen var lotsar samtidigt som de skulle sköta jordbruk och fiske. Öns berggrund är kalkrik, och länge bröt och brände man kalk till murbruk. Kalken gör också att floran sommartid är rik med många orkidéer. Strindberg hyrde in sig på ön några somrar, och Tomas Tranströmer ägde länge en sommarstuga här. Vi vandrar ca en mil på öns södra sida till Telegrafberget vid Söderby. Sven Eklöf guidar. Ta med matsäck!

  Läs mer

  Samling senast kl. 09.35 vid Stavsnäs brygga för färd med Waxholmsbåt. Hemresa 14.20 eller 16.00. Båtresa betalas av var och en. Programansvarig: Annika Swedén, tel. 070-687 16 71. Föranmälan till Annika swedenannika@gmail.com senast 4/10. En aktivitet av STF Södertörn
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: 50 kr

 • 19 Okt

  • 19

   Okt

   2019

  Sturehovs slott

  Vi gör ett besök på detta slott som betecknas som en av landets vackraste byggnader i gustaviansk stil, byggt 1781 av Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz. Utsmyckningen är utförd av den tidens skickligaste konsthantverkare.

  Läs mer

  Samling kl. 13:45 utanför slottet. Adress Sturehovs Slott, 14590 Norsborg. Programansvarig: Leif Larsson, tel. 073-781 24 66. Föranmälan till Leif eller till stfbotvid@stfturist.se senast 14/10. Ange önskemål om samåkning vid anmälan. Begränsat deltagarantal. En aktivitet av STF Botvid
  Pris

  Medlem: 100 kr

  Icke-medlem: 120 kr

 • 20 Okt

  • 20

   Okt

   2019

  Naturkaféet på Väsby Gård på Järvafältet

  Väsby Gård ligger inom promenadavstånd från Häggviks station och bjuder på fina omgivningar för cykelturer och vandringar i ett kulturlandskap. Naturkaféet på Väsby Gård håller öppet nästan varje söndag kl 11-15 under hösten med värme och billig fika. Det drivs ideeltt av flera föreningar i samverkan, och STF Södra Uppland står för driften av kaféet ett par av dessa söndagar, 20 och 27 oktober. Du är naturligtvis välkommen dit vilken söndag som helst men särskilt på ”våra”. Motionera mera!

  Läs mer

  Öppet kl. 11 - 15.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 27 Okt

  • 27

   Okt

   2019

  Naturkaféet på Väsby Gård på Järvafältet

  Väsby Gård ligger inom promenadavstånd från Häggviks station och bjuder på fina omgivningar för cykelturer och vandringar i ett kulturlandskap. Naturkaféet på Väsby Gård håller öppet nästan varje söndag kl 11-15 under hösten med värme och billig fika. Det drivs ideeltt av flera föreningar i samverkan, och STF Södra Uppland står för driften av kaféet ett par av dessa söndagar, 20 och 27 oktober. Du är naturligtvis välkommen dit vilken söndag som helst men särskilt på ”våra”. Motionera mera!

  Läs mer

  Öppet kl. 11 - 15.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 06 Nov

  • 06

   Nov

   2019

  Nationalstadsparken

  Nationalstadsparken från Sörentorp i norr till Blockhusudden i söder, som invigdes 1995, avsattes för att skydda de mycket stora natur- och kulturvärdena mot den exploatering som hotade från alla håll. Skyddet är inte lika starkt som för nationalparker. Parken ligger ganska centralt och är en grön oas och populärt utflyktsmål för regionens befolkning. Trakten av Haga omformades till park under Gustav III:s tid. Det övriga området har varit gårdar med främst boskapsskötsel (därav namnet Ladugårdsgärdet), kunglig jaktpark med hjortar och ett två mil långt stängsel, park för allmänheten med krogar och annat lustigt samt militärt övningsområde till Carl IV Johans stora förnöjelse. Universitetslektor Bo Eknert visar bilder och berättar.

  Läs mer

  Kl.18.00 i STF:s vandrarhem Gärdet, Sandhamnsgatan 59. Programansvarig: Gabriel Jonsson, tel. 076-496 09 82 Föranmälan till stfstockholm@stfturist.se senast 5/11. OBS! Anmälan är bindande. En aktivitet av STF Stockholm
  Pris

  Medlem: 60 kr

  Icke-medlem: 80 kr

 • 20 Nov

  • 20

   Nov

   2019

  Framtidens kretsloppsanläggning

  En helt ny stor anläggning i Högbytorp, Bro, som gör el, värme och biogas av ratade restprodukter. Allt som har nått sista anhalten på sin livscykelresa, och som i dag inte går att återvinna, gör görs här om till energi. 99 procent av den energi som finns i avfallet tas tillvara. I biogasanläggningen rötas organiskt avfall till biogas. Gasen är ett förnybart alternativ till bensin och diesel, som effektivt bidrar till att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken. I kraftvärmeverket produceras el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning. E.ON guidar runt i anläggningens olika delar. Ca 1,5 timmar.

  Läs mer

  Samling kl. 15:00 vid Högbytorps kraftvärmeverk, Högbytorpsvägen 10, Bro. Vi försöker ordna samåkning, preliminärt från Norrvikens stn och Upplands Väsbys stn ca. 14:00. Programansvarig: Tage Eriksson, tage.eriksson@telia.com, tel. 076-830 76 36, Föranmälan till Tage senast 13/11. Ange ditt telefonnummer och om du kan ta passagerare eller behöver skjuts.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 11 Dec

  • 11

   Dec

   2019

  Orkney och Shetland

  Orkney och Shetland var tillhåll för vikingar för tusen år sedan, men de har varit befolkade ända från yngre stenålder, varom många fornminnen vittnar. Ögrupperna är nu brittiska, men väldigt många ortsnamn har nordiskt ursprung. Klimatet är kärvt, naturen är i stort sett trädlös och byar och städer är grå av den natursten husen är byggda av, men människorna är vänliga och mördar varann bara i TV-serier. Öarna är också hemvist för ett oräkneligt antal sjöfåglar och ett par sälarter. Anders Hörding tar oss med på en resa i ord och bild.

  Läs mer

  Kl. 19.00 i Vilunda församlingshem, Vilundakyrkan vid Väsby Centrum. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30.
  Pris

  Medlem: Gratis