Kvällssegling på Riddarfjärden 2019

Aktivitet

STF Södra Uppland

04 Jun

 • 04

  Jun

  2020

20 kr

Medlem i STF

40 kr

Inte medlem
Torsdag 4 juni, samling kl. 18.00 på Lilla Essinge Båtklubb, Dagnyvägen, Lilla Essingen. Buss 1 till hållplats Primusgatan. Föranmälan senast 29/5 till Tage Eriksson tel. 076-830 76 36 eller tage.eriksson@telia.com. Begränsat deltagarantal.
Har du lust att se Stockholm från sjön? Nu har du chansen. Vi seglar med två stadiga segelbåtar från Lilla Essingen under Essingeleden och Västerbron till Riddarfjärden och får då se både Kungsholmen med den fina bebyggelsen på Norr Mälarstrand och stadshuset, Riddarholmen med kyrka och palats samt Södermalm med sina höjder. Vi avslutar med fika på Lilla Essinge Båtklubb. Klädsel efter väderlek, gärna vindtät. Flytväst finns.
 • Plats: Stockholm
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Tage Eriksson 076-830 76 36

Typ av aktivitet: Kulturarrangemang

Aktiviteter

 • 05 Mar

  • 05

   Mar

   2020

  40-årsjubileum

  År 1980 bildades Södra Upplandskretsen av STF. Vi har sedan dess avverkat sju ordföranden och ca 650 aktiviteter av olika slag. 2013 bytte vi namn till STF Södra Uppland, fick bättre kontakt med medlemmarna och fortsatte oförtrutet med verksamheten. Vi firar jubiléet med en trerätters festmiddag och en nostalgisk återblick på det som varit i ord och bild. Vi har ganska många bilder i vårt arkiv, och ett urval kommer att visas. Kanske är du med på någon. Vi funderar också på framtiden. Priset 400 kr för medlemmar, innefattar välkomstbubbel, trerätters middag och dryck till maten.

  Läs mer

  Samling kl. 19.00 på Scandic Upplands Väsby, Hotellvägen 1 (intill rondellen). Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30. Bindande föranmälan till Anders, anders.hording@gmail.com, senast 15/2. Uppge vid anmälan om du har speciell diet. Betalning till pg 25 02 43-3 i samband med anmälan, glöm inte att uppge namn.
  Pris

  Medlem: 400 kr

 • 24 Mar

  • 24

   Mar

   2020

  Riksdagshuset

  Riksdagshuset invigdes 1905, ritat av Aron Johansson. Exteriören är i nybarock, interiören i jugendstil. Det innehöll två plenisalar för första resp andra kammaren med en monumental trapphall emellan. I och med enkammarriksdagens införande 1971 förvisades riksdagen till Kulturhuset medan riksdagshuset byggdes om och då också tog Riksbankens hus på andra sidan Riksgatan i anspråk. Nyinvigning 1983, och den nya plenisalen ligger i ”riksbanksdelen”. Guiden visar oss olika möteslokaler och berättar om riksdagens uppgifter och arbetet från förslag till lag. Vi får sitta på åhörarläktaren i plenisalen och lyssna på vad ledamöterna har att säga, och vi får besöka ett utskott.

  Läs mer

  Samling kl. 16.45 vid entrén Riksgatan 3, hörnet vid Riksbron. Ta med guldtia till klädskåpet. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74. Föranmälan till Gerd senast 16/3 på gerd.wiklund@gmail.com. Ange ditt mobilnummer vid anmälan. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 25 Mar

  • 25

   Mar

   2020

  Studiecirkel "Sommarfjäll"

  Har Du funderat på att gå i fjällen men inte kommit till skott? Tror Du att det är besvärligt, farligt och kräver dyr och tung utrustning? Har Du redan gått i fjällen någon gång och vill lära Dig mer? Då är detta något för Dig! Vi gör en studiecirkel med syfte att deltagarna ska få sådana kunskaper om fjällvandring att de ska kunna genomföra en flerdagars stugtur i sommarfjäll på ett säkert och angenämt sätt. Vi kommer att tre kvällar gå igenom utrustning, vandringsteknik och orientering, hur man uppför sig i STF:s stugor, lämpliga vandringsturer inkl Kungsleden, vad man äter och dricker, hur man förebygger och behandlar skoskav och mycket mera. Det ingår också en allmän orientering om geologi, flora och fauna, nationalparker i fjällen och den samiska urbefolkningen. Den fjärde träffen blir utomhus en lördag eller söndag, då vi gör en praktikvandring på ca 15 km, vilket ungefär motsvarar avståndet mellan fjällstugorna.

  Läs mer

  Tre cirkelkvällar plus en heldag vandring på hemmaplan. Datum i april - maj överenskoms senare. Anmälan senast 25/3 till Anders Hörding anders.hording@gmail.com.
  Pris

  Medlem: 100 kr

 • 07 Apr

  • 07

   Apr

   2020

  Kombiterminalen YILPORT Stockholm Nord

  I Rosersberg ligger en av Sveriges största logistikcentraler med många stora företag. Gods kommer och går på både järnväg och väg. I en kombiterminal flyttas containrar, trailers och lastflak från tåg till lastbil eller från tvärtom. Terminalen är utrustad med den senaste tekniken som eldrivna rälsbundna kranar och miljötruckar. Ett kraftfullt IT-system ser till att rätt last hamnar på rätt ställe. Vi får en guidad visning och beskrivning av verksamheten vid kombiterminalen.

  Läs mer

  Samling kl 15.45 på Järngatan 35 i Rosersberg. Vägbeskrivning: E4:an avfart Rosersberg. Följ Skansvägen fram till Järngatan, sväng vänster och därefter fram till nr 35. Programansvarig Tommy Sjögren 073-703 52 85 Föranmälan till Tommy senast 1/4, sjogren.tommy@gmail.com.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 28 Apr

  • 28

   Apr

   2020

  Vandring och runstensputs

  Vid p-platsen tittar vi till ett par av våra runstenar, Wik I och Wik II. STF Södra Uppland är fadder åt tre runstenar i Upplands Väsby kommun på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att vi tittar till dem med jämna mellanrum, kontrollerar att de mår bra och rapporterar tillståndet till RAÄ. Därefter vandrar vi till Eggeby fornpark, ett område med fornlämningar. Vi spanar efter de dovhjortar som finns där i det stora hägnet och rastar vid en bronsåldersgrav med utsikt. Lätt vandring ca 5 km, ca två timmar. Ta med matsäck.

  Läs mer

  Samling kl. 18.00 vid p-platsen vid Wikparken, Almungevägen i Upplands Väsby. Programansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 06 Maj

  • 06

   Maj

   2020

  Galoppbanan Bro Park

  Galoppbanan Bro Park, en av tre huvudbanor i Sverige, invigdes 2016. Den moderna anläggningen har tävlingsbanor av gräs och sand, träningsbanor, stallar samt läktare och restauranger. Söndagsgalopp, lunchgalopp på onsdagar och en och annan kvällstävling anordnas. Hästarna är mestadels engelska fullblod, men även lopp för arabiska fullblod och ponnygalopp förekommer. Och så spelas det förstås. Vi får under en lunchgalopp en visning av stallar och speakertorn, vi får se en tävlingsstart ur boxarna på nära håll och vi får reda på hur spelet går till, dock ej speltvång. Ca 2 timmar, men möjlighet finns att stanna kvar under alla loppen.

  Läs mer

  Samling kl. 11.00 vid banans entré, Önsta Allé, Bro. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30. Föranmälan till Anders, anders.hording@gmail.com, senast 1/5. Samåkning, tala om vid anmälan om du kan erbjuda / vill ha skjuts.
  Pris

  Medlem: 50 kr

 • 11 Maj

  • 11

   Maj

   2020

  Kultur- och blomstervandring i Täby Prästgårdsmarker

  Prästgårdsmarkerna är ett relativt nyinrättat naturreservat avsatt för att bevara ett representativt kulturlandskap. Här finns också många fornlämningar, som bidrar till att ge en inblick i äldre tiders kultur och markanvändning. Området har även en rik flora inkluderande en ytterst ovanlig rosa färgvariant av backsippa, som vi hoppas få se i full blom. I samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS) guidar naturgeografen Bosse Eknert från Stockholmsuniversitet och ekolog Yolanda Karlsson från Täby kommun. Vi får lära hur markanvändningen format landskapet och dagens flora samt hur människor har levat och brukat landskapet i gångna tider.

  Läs mer

  Samling kl. 18:00 vid östra sidan av Täby Kyrkby station (Roslagsbanan). Programansvarig: Tage Eriksson, tel. 076-830 76 36. Föranmälan till Tage, tage,eriksson@telia.com, senast 4/5.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 30 Maj

  • 30

   Maj

   2020

  Cykeltur runt Norrvikssjön

  Vi cyklar från Norrvikens station runt Tunberget till Vaxmoratorpet. Där får vi lära lite om torpets historia av representant för Vaxmoratorpets stödförening. Vi trampar sedan vidare genom Törnskogens naturreservat förbi Grönan till Sköldnoravägen och sedan norrut mot Bollstanäs. Vi tittar på stenkyrkan, en andaktsplats vid sjöstranden, och tar fikapaus vid Bollstanäs skola. Till slut trampar vi på Norrvikens norra och västra strand förbi jästfabriken tillbaka till Norrvikens station. Turen går på småvägar och cykelvägar till nästan 100 %, drygt 20 km. Ta med hjälm och matsäck.

  Läs mer

  Samling kl. 09.30 vid Norrvikens station, östra sidan vid parkeringen. Cykeln kan tas med på pendeltåget. Programansvarig: Tage Eriksson, tel. 076-830 76 36.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 04 Jun

  • 04

   Jun

   2020

  Kvällssegling på Riddarfjärden 2019

  Har du lust att se Stockholm från sjön? Nu har du chansen. Vi seglar med två stadiga segelbåtar från Lilla Essingen under Essingeleden och Västerbron till Riddarfjärden och får då se både Kungsholmen med den fina bebyggelsen på Norr Mälarstrand och stadshuset, Riddarholmen med kyrka och palats samt Södermalm med sina höjder. Vi avslutar med fika på Lilla Essinge Båtklubb. Klädsel efter väderlek, gärna vindtät. Flytväst finns.

  Läs mer

  Torsdag 4 juni, samling kl. 18.00 på Lilla Essinge Båtklubb, Dagnyvägen, Lilla Essingen. Buss 1 till hållplats Primusgatan. Föranmälan senast 29/5 till Tage Eriksson tel. 076-830 76 36 eller tage.eriksson@telia.com. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: 20 kr

  Icke-medlem: 40 kr

 • 14 Jun

  • 14

   Jun

   2020

  Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark bildades år 1909 tillsammans med åtta andra, och dessa blev de första i Sverige. Ängsö avsattes för att bevara det idylliska landskapet, torparen fick flytta och ängarna växte igen. Vad man inte insåg var att landskapet med ängar och lite åkrar var skapat av människan. Numera finns tillsynsman på ön, landskapet är röjt och restaurerat och kor och får betar. På vår och försommar finns massor av blommor, bl a Adam och Eva, och i Hemviken intill torpet finns en stor koloni skäggdoppingar. Vi får en guidad visning i det vackra odlingslandskapet. Ta med mat och dryck för hela dagen.

  Läs mer

  Samling på Strömkajen kl. 10.30 för båtfärd. Tillbaka till kaj strax efter kl. 19. Båtbiljett betalas av dig själv. Programansvarig: Anne Rosbäck, tel. 076-843 19 76. Föranmälan till Anne senast 7/6. Föranmälan till anne.rosback@hotmail.com senast 7/6. En aktivitet av STF Stockholm Nordost
  Pris

  Medlem: 50 kr

  Icke-medlem: 70 kr

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.