Ängsö nationalpark

Aktivitet

STF Södra Uppland

29 Maj

 • 29

  Maj

  2021

50 kr

Medlem i STF

70 kr

Inte medlem
Samling på Strömkajen kl. 10.30 för båtfärd. Tillbaka till kaj strax efter kl. 19. Båtbiljett betalas av dig själv. Programansvarig: Anne Rosbäck, tel. 076-843 19 76. Föranmälan till Anne, anne.rosback@hotmail.com senast 21/5. En aktivitet av STF Stockholm Nordost
Ängsö nationalpark bildades år 1909 tillsammans med åtta andra, och dessa blev de första i Sverige. Ängsö avsattes för att bevara det idylliska landskapet, torparen fick flytta och ängarna växte igen. Vad man inte insåg var att landskapet med ängar och lite åkrar var skapat av människan. Numera finns tillsynsman på ön, landskapet är röjt och restaurerat och kor och får betar. På vår och försommar finns massor av blommor, bl a Adam och Eva, och i Hemviken intill torpet finns en stor koloni skäggdoppingar. Vi får en guidad visning i det vackra odlingslandskapet. Ta med mat och dryck för hela dagen.
 • Plats: Ängsö
 • För vem? Alla

Typ av aktivitet: Naturarrangemang

Aktiviteter

 • 22 Apr

  • 22

   Apr

   2021

  Vandring och runstensputs

  Vid p-platsen tittar vi till ett par av våra runstenar, Wik I och Wik II. STF Södra Uppland är fadder åt tre runstenar i Upplands Väsby kommun på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att vi tittar till dem med jämna mellanrum, kontrollerar att de mår bra och rapporterar tillståndet till RAÄ. Därefter vandrar vi till Eggeby fornpark, ett område med fornlämningar. Vi spanar efter de dovhjortar som finns där i det stora hägnet och rastar vid en bronsåldersgrav med utsikt. Lätt vandring ca 5 km, ca två timmar. Ta med matsäck.

  Läs mer

  Samling kl. 18.00 vid p-platsen vid Wikparken, Almungevägen i Upplands Väsby. Programansvarig: Torsten Wallin, tel. 076-145 77 36.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 28 Apr

  • 28

   Apr

   2021

  Norra Törnskogens naturreservat

  Norra Törnskogens naturreservat i Upplands Väsby bildades 2016. Reservatet har vildmarkskaraktär med tallskog på höjderna och fuktiga sumpskogar och små myrar i sänkorna. Långbroleden går genom reservatet, andra stigar att vandra på finns också, och för familjer finns Törnskogens sagostig, en 800 m lång natur- och aktivitetsstig. Inom reservatet finns en sällsynt fingersvamp. Området gränsar i söder till Södra Törnskogens naturreservat i Sollentuna kommun. Upplands Väsby kommuns naturförvaltare Henrik de Joussineau vandrar runt med oss och avslöjar reservatets hemligheter. Ta gärna med fika!

  Läs mer

  Samling kl. 18.00 på reservatets p-plats. Kör Frestavägen mellan Hagbytippen och Väsjön, ta av vid skylten ”Törnskogens naturreservat”, följ sedan skyltning till Norra Törnskogen. Programansvarig: Anders Hörding, tel. 070-294 89 30. Föranmälan till Anders, anders.hording@gmail.com, senast 20/4. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 05 Maj

  • 05

   Maj

   2021

  Kultur- och blomstervandring i Täby Prästgårdsmarker

  Prästgårdsmarkerna är ett relativt nyinrättat naturreservat avsatt för att bevara ett representativt kulturlandskap. Här finns också många fornlämningar, som bidrar till att ge en inblick i äldre tiders kultur och markanvändning. Området har även en rik flora inkluderande en ytterst ovanlig rosa färgvariant av backsippa, som vi hoppas få se i full blom. I samarbete med Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS) guidar naturgeografen Bosse Eknert från Stockholmsuniversitet och ekolog Yolanda Karlsson från Täby kommun. Vi får lära hur markanvändningen format landskapet och dagens flora samt hur människor har levat och brukat landskapet i gångna tider.

  Läs mer

  Samling kl. 18:00 vid östra sidan av Täby Kyrkby station (Roslagsbanan). Programansvarig: Tage Eriksson, tel. 076-830 76 36. Föranmälan till Tage, tage.eriksson@telia.com, senast 4/5.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 11 Maj

  • 11

   Maj

   2021

  Kombiterminalen YILPORT Stockholm Nord

  I Rosersberg ligger en av Sveriges största logistikcentraler med många stora företag. Gods kommer och går på både järnväg och väg. I en kombiterminal flyttas containrar, trailers och lastflak från tåg till lastbil eller från tvärtom. Terminalen är utrustad med den senaste tekniken som eldrivna rälsbundna kranar och miljötruckar. Ett kraftfullt IT-system ser till att rätt last hamnar på rätt ställe. Vi får en guidad visning och beskrivning av verksamheten vid kombiterminalen.

  Läs mer

  Samling kl. 15.45 på Järngatan 35 i Rosersberg. Programansvarig Tommy Sjögren 073-703 52 85. Föranmälan till Tommy senast 2/5.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 19 Maj

  • 19

   Maj

   2021

  Galoppbanan Bro Park

  Galoppbanan Bro Park, en av tre huvudbanor i Sverige, invigdes 2016. Den moderna anläggningen har tävlingsbanor av gräs och sand, träningsbanor, stallar samt läktare och restauranger. Söndagsgalopp, lunchgalopp på onsdagar och en och annan kvällstävling anordnas. Hästarna är mestadels engelska fullblod, men även lopp för arabiska fullblod och ponnygalopp förekommer. Och så spelas det förstås. Vi får under en lunchgalopp en visning av stallar och speakertorn, vi får se en tävlingsstart ur boxarna på nära håll och vi får reda på hur spelet går till, dock ej speltvång. Ca 2 timmar, men möjlighet finns att stanna kvar under alla loppen.

  Läs mer

  Inställt p g a Corona
  Pris

  Medlem: 50 kr

 • 29 Maj

  • 29

   Maj

   2021

  Ängsö nationalpark

  Ängsö nationalpark bildades år 1909 tillsammans med åtta andra, och dessa blev de första i Sverige. Ängsö avsattes för att bevara det idylliska landskapet, torparen fick flytta och ängarna växte igen. Vad man inte insåg var att landskapet med ängar och lite åkrar var skapat av människan. Numera finns tillsynsman på ön, landskapet är röjt och restaurerat och kor och får betar. På vår och försommar finns massor av blommor, bl a Adam och Eva, och i Hemviken intill torpet finns en stor koloni skäggdoppingar. Vi får en guidad visning i det vackra odlingslandskapet. Ta med mat och dryck för hela dagen.

  Läs mer

  Samling på Strömkajen kl. 10.30 för båtfärd. Tillbaka till kaj strax efter kl. 19. Båtbiljett betalas av dig själv. Programansvarig: Anne Rosbäck, tel. 076-843 19 76. Föranmälan till Anne, anne.rosback@hotmail.com senast 21/5. En aktivitet av STF Stockholm Nordost
  Pris

  Medlem: 50 kr

  Icke-medlem: 70 kr

 • 30 Maj

  • 30

   Maj

   2021

  Cykeltur på Järvafältet

  Vi cyklar från Häggviks station ut på Järvafältet, det kända friluftsområdet som består av inte mindre än fem naturreservat med varierande natur, med allt från odlingslandskap till nästan urskogar. Vi passerar Bögs gård, ett levande lantbruk, och Väsby gård med Naturkaféet. Därifrån rundar vi fågelsjön Säbysjön med Säby gård och trampar norrut till Översjön där vi tar fikapaus innan färden går vidare förbi Fäboda. Sista biten går förbi sjön Ravalen i villaområdet Viby och tillbaka till Häggviks station. Turen går på bilfria vägar ca 20 km. Ta med hjälm och matsäck.

  Läs mer

  Samling kl. 10.00 vid Häggviks station, västra sidan. Cykeln kan tas med på pendeltåget. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 05 Jun

  • 05

   Jun

   2021

  Stendörren

  Sundet Stendörren är en viktig passage för båtar. Fornlämningar antyder att vikingarna använde den. År 1270 omnämns platsen i en dansk farledsbeskrivning. Här är den svenska skärgårdens säregna och vackra natur mer komprimerad och lättillgänglig än vanligt. Området kring Stendörren kan betecknas som ett paradis för den som utan båt vill uppleva skärgården. Man kan vandra långt på hängbroar från ö till ö. Fågellivet är rikt med ett 60-tal arter. Ett Naturum byggt med formen av en fiskgjuse har en fast utställning. Vi vandrar runt med guide, ca 1,5 timmar, men en längre vistelse utöver det rekommenderas. Utomordentligt läge för picknick!

  Läs mer

  Samling kl. 11.00 utanför Naturum, Stendörren. Programansvarig: Gerd Wiklund, tel. 070-157 08 74. Föranmälan till Gerd, gerd.wiklund@gmail.com, senast 29/5. Samåkning i bil, meddela vid anmälan om du vill ha skjuts eller har bilplats ledig. Begränsat deltagarantal.
  Pris

  Medlem: 80 kr

  Icke-medlem: 100 kr

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.