Ut i det blå, vandring i Blåalts naturreservat

Foto: Lars Andersson

Aktivitet

STF Södra Halland

06 Okt

 • 06

  Okt

  2019

Gratis

Medlem i STF

Gratis

Inte medlem
Tid: 10.00 - ca 14.00 Samling på naturreservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.30. Ta med matsäck för ett mål, kläder efter väder och på fötterna något som tål väta. Blåalt ligger öster om Veinge i Laholms kommun. Vägbeskrivning: Kör från Veinge mot Veinge kyrka. Sväng höger mot Mästocka. Efter 7 km sväng höger mot Naturreservat Blåalt. Obs! Kör förbi avtagsvägar mot naturreservaten Göstorps skog och Bölarp.
Blåalt är en gammal, orörd skog där träden är mellan 160 och 240 år gamla. Det är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Främst finns det ek och bok i skogen men mindre sumpskogar förekommer här och var i terrängsvackorna. Vi kommer vandra på anlagda stigar och vägar men även i obanad terräng. Vi går igenom bok- och ekskogar på både mager mark och på rikare. Det blir även sumpskogar, blandskog och en vackert meandrande bäck. Mer eller mindre trädklädda mossar och myrar passerar vi också. Vi går 6 - 7 km.
 • Samling: P-plats Blåalts naturreservat , 10:00
 • Plats: Blåalts naturreservat
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Lars Andersson 070-418 44 24

Typ av aktivitet: Naturarrangemang Vandring

Aktiviteter

 • 11 Aug

  • 11

   Aug

   2019

  Vandring vid Morups Tånge med besök i fyren

  Fyren på Morups Tånge fyllde 175 år 2018, och lyser fortsatt upp farleden mitt emot Anholt varje natt. Vid god sikt syns Kullen i söder och Varberg i norr, från plattformen 28 meter hög. Strandängarna kring fyren är naturreservat, känt framförallt för rastande flyttfåglar. Vi börjar med en lätt vandring i reservatet, med möjlighet till fågelskådning, förbi ett medeltidsvrak, till vackra Glommens fiskeläge med Glumstenen och till Pannebohålan. Åter till fyren för egenmedtaget fika och fyruppstigning. Per Mattsson, Morups Tånge, är vår ciceron.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Ta med fika och gärna kikare. Inträde till fyren: 40 kronor per person Samling på P-platsen vid fyren, som är inhägnad till skydd mot betande djur. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.00. Ingen anmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 25 Aug

  • 25

   Aug

   2019

  Bonadsmuseet i Unnaryd

  Det sydsvenska bonadsmåleriet förekom under 100 år ca 1750-1850 och hade sitt ursprung i kyrkomåleriet. Motiven är nästan alltid hämtade ur Bibeln. Bonaderna användes till att pryda väggarna i bondehemmen till julen tillsammans med takdukar och hängkläden. Efter en donation av bonader till hembygdsföreningen byggdes ett museum i hembygdsparken. Idag finns ett trettiotal bonader i museet. Vi blir guidade i museet och vi kan även besöka husen i hembygdsparken. I parken intar vi även vår medhavda fika.

  Läs mer

  Tid: 11.00 - ca 13.00 Anmälan till Lars senast tisdag 20 augusti, 070-418 44 24. Samling på parkeringen vid Unnaryds hembygdspark. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 10.00. Ta med fika. Vägbeskrivning: Från söder (via Lidhult eller Femsjö): Vid trevägskorset, sväng vänster mot Hyltebruk, efter cirka 500 m finns skylt "Bonadsmuseum" mot höger. Från norr (via Hyltebruk): Cirka 500 m efter samhällets början finns skylt "Bonadsmuseum" mot vänster.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 14 Sep

  • 14

   Sep

   2019

  Vandringens dag, Årshultsmyrens naturreservat

  Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda öar och näringsfattiga sjöar. Man ser och hör väldigt lite av mänsklig påverkan. Man kan välja att gå 4 eller 10 km. Alla börjar med en runda åt söder i reservatet, efter 4 km är vi tillbaka vid parkeringen och den som vill kan avsluta där. Övriga går en cirka 6 km lång slinga mot norr. Rundan är relativt lättgången, det är spångat långa sträckor över myrarna.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 15.00 Samling på naturreservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.20. Ta med matsäck för ett eller två mål beroende på vilken sträcka man går. Vägbeskrivning: Kör väg 25 från Halmstad mot Ljungby. Cirka 15 km efter Simlångsdalen finns avtagsväg mot Lidhult. Kör mot Lidhult i cirka 4 km. Väg åt höger skyltad "Naturreservat". Kör cirka 1,5 km till parkering.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 06 Okt

  • 06

   Okt

   2019

  Ut i det blå, vandring i Blåalts naturreservat

  Blåalt är en gammal, orörd skog där träden är mellan 160 och 240 år gamla. Det är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Främst finns det ek och bok i skogen men mindre sumpskogar förekommer här och var i terrängsvackorna. Vi kommer vandra på anlagda stigar och vägar men även i obanad terräng. Vi går igenom bok- och ekskogar på både mager mark och på rikare. Det blir även sumpskogar, blandskog och en vackert meandrande bäck. Mer eller mindre trädklädda mossar och myrar passerar vi också. Vi går 6 - 7 km.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 14.00 Samling på naturreservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.30. Ta med matsäck för ett mål, kläder efter väder och på fötterna något som tål väta. Blåalt ligger öster om Veinge i Laholms kommun. Vägbeskrivning: Kör från Veinge mot Veinge kyrka. Sväng höger mot Mästocka. Efter 7 km sväng höger mot Naturreservat Blåalt. Obs! Kör förbi avtagsvägar mot naturreservaten Göstorps skog och Bölarp.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 26 Okt

  • 26

   Okt

   2019

  Kustvandring Tylöbäck-Ringenäs

  Vi gör en lätt vandring på ca 7 km i strandområdet mellan Nyrebäckens mynning och Ringenäs. Vinden får avgöra om vi först går på stranden till Ringenäs och sedan på heden innanför sanddynerna tillbaka eller tvärtom.

  Läs mer

  Tid: 10.15 - ca 13.15 (Obs tiden!) Samling på den stora P-platsen nedanför First Camp Tylösand, som ligger granne med Tylebäcks konferensanläggning i Frösakull. Nedfarten från Kungsvägen ligger vid campingplatsens entré. Åk gärna med busslinje 10 mot Gullbrandstorp och stig av på hållplats Campingstigen. Tidtabell finns på www.hallandstrafiken.se. Ta med matsäck för ett mål och klädsel efter väderleken.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 09 Nov

  • 09

   Nov

   2019

  Höstvandring i Tjärby sanddynsreservat

  Tjärby sanddynsreservat är ett gammalt flygsandsfält med en spännande historia. Reservatet består av sanddyner i olika storlekar. Dynerna har olika riktning beroende på hur och var sandstaketen byggdes. Några dyner höjer sig 10 meter över omgivande mark. Under tallarna breder täta mattor av olika slags risväxter, renlav och bägarlavar ut sig. Vandringen blir cirka 5 km lång.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling på naturreservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.40. Ta med matsäck för ett mål. Vägbeskrivning: Från väg 15, ta av i rondellen mot Tjärby och Laholm. Ta nästa väg höger mot Tjärby. I höjd med Tjärby kyrka tag västerut mot Snapparp. Efter cirka 3 km finns skylt "Naturreservat" mot höger.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 21 Nov

  • 21

   Nov

   2019

  Halmstad hamn

  Välkommen med på en genomgång av Hallands Hamnar AB:s verksamhet. I tiden på cirka två timmar blir vi också bjudna på kaffe med tilltugg. Genomgången genomförs inomhus och innebär ingen förflyttning i hamnen.

  Läs mer

  Tid: 09.30 - ca 11.30 Anmälan till Alf senast fredag 15 november, alf.rolandsson@telia.com eller 070-577 71 17 Samling utanför Hallands Hamnars byggnad på Sibiriegatan 2 i Halmstad.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 05 Dec

  • 05

   Dec

   2019

  Föreningsträff på Kvibille Gästgivaregård

  Traditionsenligt träffas vi i adventstid för lite julmys, denna gång på Kvibille Gästgivaregård. Vi låter oss väl smaka med en jultallrik. På programmet står en återblick från året som gått samt presentation av vårprogrammet 2020 och övrig föreningsinformation.

  Läs mer

  Tid: 18.00 - ca 20.30 Kostnad: 100 kronor (subventionerat pris) Anmälan till Anita senast 24 november, 076-375 00 25 Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 17.30.
  Pris

  Medlem: 100 kr

 • 25 Jan

  • 25

   Jan

   2020

  Kulturarvet i Kvibille

  Troligen har byn varit bebodd sedan stenåldern och blev tidigt bygdecentrum. Bland annat hade Halmstad härad sin tingsplats här med fängelsehåla för att inte tal om gästgiveriets strategiska placering och historia. Kyrkan har anor från 1100-talet med fina takmålningar, altarskåp och krucifix. Vi börjar med att få en guidning i kyrkan. Därefter går vi en slinga på cirka 4 km med ett antal olika minnesmärken. Sven-Olov Johansson från Kvibille Allförening guidar oss.

  Läs mer

  Tid: 14.00 - ca 17.00 Samling vid kyrkan. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl, 13.30. Ta med fika.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 09 Feb

  • 09

   Feb

   2020

  Vandring i Haverdals naturreservat

  Vi vandrar den södra slingan i Haverdalsreservatet. Längs den cirka 4 km långa stigen kommer vi att se hur strandskogen har förändrats efter den stora restaureringen inom ramen för EU-projektet Sand Life. Vi går också upp på Stora Sandkullen för att beundra utsikten över reservatet och havet.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling på parkeringsplatsen i Lynga. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.30. Ta med fika.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 13 Feb

  • 13

   Feb

   2020

  Årsmöte på Kvibille Gästgivaregård

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet på vår hemsida samt i pappersformat i Studiefrämjandets lokaler på Söndrumsvägen 31 i Halmstad. Föreningen bjuder på förtäring och underhållning.

  Läs mer

  Tid: 19.00 - ca 21.00 Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 18.15.
  Pris

  Medlem: Gratis