Bokskogsvandring, Sjöreds naturreservat, Falkenberg

Foto: Lars Andersson

Aktivitet

STF Södra Halland

10 Maj

 • 10

  Maj

  2020

Gratis

Medlem i STF

Gratis

Inte medlem
Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling på Trafikverkets parkering vid Mossjön (väg 150). Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.25 Vägbeskrivning: Från Falkenberg: Kör väg 150 mot Torup. Parkeringen finns vid väg 150 ca 3,8 km öster om korsningen med vägen mot Abilds kyrka. Från Halmstad: Kör till Getinge på gamla E6. Sväng höger in på vägen som går till Abild. Sväng höger mot Torup på väg 150 och kör ca 3,8 km. Ta med matsäck för ett mål. Obs! Ingen föranmälan!
Sjöreds naturreservat är relativt nybildat reservat. Det är en gammal bokskog som växer på en sluttning intill Mossjön. Träden är omkring 150 år gamla och det finns inslag av grova ekar och hassel. På våren kan man få se såväl vitsippor som liljekonvalj. Det finns ännu inga markerade vandringsleder utan vi får gå fritt i naturen. Vi kommer att gå cirka 4-5 km. Det finns en del blöta partier, så att ha bra på fötterna är en fördel.
 • Samling: Trafikverkets parkering vid Mossjön (väg 150) , 10:00
 • Plats: Sjöreds naturreservat
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Lars Andersson 070-418 44 24

Typ av aktivitet: Naturarrangemang Vandring

Aktiviteter

 • 25 Jan

  • 25

   Jan

   2020

  Kulturarvet i Kvibille

  Troligen har byn varit bebodd sedan stenåldern och blev tidigt bygdecentrum. Bland annat hade Halmstad härad sin tingsplats här med fängelsehåla för att inte tal om gästgiveriets strategiska placering och historia. Kyrkan har anor från 1100-talet med fina takmålningar, altarskåp och krucifix. Vi börjar med att få en guidning i kyrkan. Därefter går vi en slinga på cirka 4 km med ett antal olika minnesmärken. Sven-Olov Johansson från Kvibille Allförening guidar oss.

  Läs mer

  Tid: 14.00 - ca 17.00 Samling vid kyrkan, Kyrkovägen 5, Kvibille. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl, 13.30. Vägbeskrivning: Kör E6 norrut från Halmstad. Sväng av E6 vid avfart 46 mot Kvibille. Följ skyltning mot Kvibille. I rondellen fortsätt rakt fram, efter ca 200 m sväng höger in på Kyrkovägen. Ta med fika. Obs! Ingen anmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 28 Jan

  • 28

   Jan

   2020

  Låglandsvandring, sensommar 2020

  Vid träffen presenteras förslag på upplägg och förutsättningar för några dagars vandring i ett intressant område i södra Sverige. Vi diskuterar tidpunkt, omfattning, logi och transportsätt för att sondera intresset att delta i denna aktivitet. Vi planerar genomföra resan under en långhelg i augusti/september. Har du inte möjlighet att delta vid träffen men är intresserad av resan är du välkommen att kontakta Alf på telefon eller mejl.

  Läs mer

  Informationsträff tisdag 28 januari kl. 19.00 - ca 20.00 Plats: Studiefrämjandet, Söndrumsvägen 31, Halmstad Ingen föranmälan till träffen!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 09 Feb

  • 09

   Feb

   2020

  Vandring i Haverdals naturreservat

  Vi vandrar den södra slingan i Haverdalsreservatet. Längs den cirka 4 km långa stigen kommer vi att se hur strandskogen har förändrats efter den stora restaureringen inom ramen för EU-projektet Sand Life. Vi går också upp på Stora Sandkullen för att beundra utsikten över reservatet och havet.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling på parkeringsplatsen i Lynga. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.30. Ta med fika. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 13 Feb

  • 13

   Feb

   2020

  Årsmöte på Kvibille Gästgivaregård

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet på vår hemsida samt i pappersformat i Studiefrämjandets lokaler på Söndrumsvägen 31 i Halmstad. Efter årsmötet berättar naturvårdshandläggare Viveka Strand från Länsstyrelsen om hur det går till att bilda ett naturreservat. Föreningen bjuder på förtäring.

  Läs mer

  Tid: 19.00 - ca 21.00 Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 18.15. Vägbeskrivning: Kör E6 norrut från Halmstad. Sväng av E6 vid avfart 46 mot Kvibille. Följ skyltning mot Kvibille. Gästgivaregården ligger mitt i samhället, där vägen mot Slättåkra börjar. Ingen föranmälan till årsmötet!
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 27 Feb

  • 27

   Feb

   2020

  Husesyn på Hallands Konstmuseum, Halmstad

  Kom med på husesyn i det nya museet, som under 1,5 årstid genomgått en totalrenovering och nybyggnation. Konstmuseet har vänt sig mot Nissan och har numera entré och café med utsikt över vattnet. Flera konstnärliga gestaltningar har tagit form både inomhus och i trädgården. Guidningen tar cirka en timme.

  Läs mer

  Tid: 13.30 - ca 14.30 (Guidning) Samling: Receptionen på Hallands Konstmuseum, Tollsgatan, kl. 13.20 Entréavgift: 60 kr/person löses enskilt i entrén. Kostnad för guidning står STF Södra Halland för. Anmälan senast 19 februari till Anita. Max 30 personer. OBS! Endast för medlemmar i lokalavdelningen STF Södra Halland. Möjlighet finns att fika i caféet efter visningen. Anmäls vid anmälan!
  Pris

  Medlem: 60 kr

 • 08 Mar

  • 08

   Mar

   2020

  Skedala Skog - Trollsjön

  På toppen av Kaneberg finns en liten och ganska anonym sjö som kallas Trollsjön. Vi vandrar cirka 7 km längs en av vandringsstigarna som finns och som passerar sjön.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 14.00 Samling: P-plats Toftasjön, Skedala, Halmstad Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.45. Vägbeskrivning: Väg 25 mot Simlångsdalen. Strax efter Skedala samhälle sväng av på en mindre grusväg mot Toftasjön. Kör tills vägen tar slut. Ta med fika. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 21 Mar

  • 21

   Mar

   2020

  Skymningsvandring i Gyltige (Simlångsgården)

  Vi lånar Friluftsfrämjandets stuga vid Simlångsgården. Här kan vi ställa in våra matsäckar innan vi går en runda på cirka en timma. Du tar med det du vill äta och dricka – ärtsoppa är ett bra tips. I stugan kommer vi att få se bilder från en annorlunda semesterresa som två av våra medlemmar genomfört.

  Läs mer

  Tid: 17.00 - ca 20.00 Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 16.30 Vägbeskrivning: Kör väg 25 till Simlångsdalen. I slutet av samhället, sväng vänster mot Simlångsgården. Efter ca 6 km sväng vänster mot Simlångsgården. Ta med förtäring. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 04 Apr

  • 04

   Apr

   2020

  Kustvandring Glommen - norrut

  Inledningsvis får vi veta lite om Glommens historia av lokal guide. Därefter följer vi stranden norrut mot gränsen till Varbergs kommun. Vi når inte ända dit men passerar naturreservatet Digesgård och Pannebohålorna innan vi vänder tillbaka söderut längs mjuka sköna gröna stigar. Om tid och väder medger avslutar vi vandringen inne i Glommen mot en solig husvägg i söder med utsikt över fyren vid Morups tånge. Vi går ca 7-8 km.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 14.00 Samling på parkeringen längst ut på Glumstensvägen vid Glommens hamn. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.00. Vägbeskrivning: Kör E6 till avfart 52 och tag av mot Morup. Följ vägen (gamla E6) söderut ca 4 km och tag höger mot Glommens fiskehamn. Följ vägen ända ut i Glommens hamnområde till Glumstensvägens slut där det finns en parkering. Ta med matsäck för ett mål, kläder efter väder och skor som tål sand och tång. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 19 Apr

  • 19

   Apr

   2020

  Östersjön runt - sjön som blev kvar

  Vandring i Kåphult. Under mellankrigstiden fanns planer på att sänka sjön för att få mer betesmark. Varför fick hästarna ha speciella skor? Svaret får vi under vandringen och vi får även höra berättelsen om bröllopet i Amshult samt beskåda ett av Sveriges största kastanjeträd. Lätt vandring på ca 6 km.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling: Kastanjegården, Kåphult, Knäred Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.10 Vägbeskrivning: Kör väg 15 till Knäred, sväng av mot Hishult och kör 5 km, innan backen sväng vänster och parkera på nedre gårdsplan. Ta med fika. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 10 Maj

  • 10

   Maj

   2020

  Bokskogsvandring, Sjöreds naturreservat, Falkenberg

  Sjöreds naturreservat är relativt nybildat reservat. Det är en gammal bokskog som växer på en sluttning intill Mossjön. Träden är omkring 150 år gamla och det finns inslag av grova ekar och hassel. På våren kan man få se såväl vitsippor som liljekonvalj. Det finns ännu inga markerade vandringsleder utan vi får gå fritt i naturen. Vi kommer att gå cirka 4-5 km. Det finns en del blöta partier, så att ha bra på fötterna är en fördel.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 13.00 Samling på Trafikverkets parkering vid Mossjön (väg 150). Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 09.25 Vägbeskrivning: Från Falkenberg: Kör väg 150 mot Torup. Parkeringen finns vid väg 150 ca 3,8 km öster om korsningen med vägen mot Abilds kyrka. Från Halmstad: Kör till Getinge på gamla E6. Sväng höger in på vägen som går till Abild. Sväng höger mot Torup på väg 150 och kör ca 3,8 km. Ta med matsäck för ett mål. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 26 Maj

  • 26

   Maj

   2020

  Studiebesök på Ängstorps avloppsreningsverk, Laholm

  Ängstorp reningsverk har de senaste åren byggts ut och det återinvigdes hösten 2019. Under cirka en timme blir vi guidade runt det utbyggda verket. Efter studiebesöket gör vi en drygt 2–3 km lång vandring längs Lagan och fikar på ett lämpligt ställe.

  Läs mer

  Tid: 13.00 - ca 15.30 Samling på Ängstorps parkering, Västerleden 80, Laholm Antalet deltagare är maximerat till 20 personer, så först till kvarn gäller. Anmälan senast 19 maj till Lars. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 12.30. Vägbeskrivning: Från Halmstad: Kör E6 mot söder. Sväng av mot Mellbystrand, avfart 41. Sväng vänster mot Laholm på väg 24. Efter passage av järnvägen sväng vänster i rondellen mot Blåkulla. Efter 600 m finns en skylt Reningsverk. Ta med eftermiddagsfika.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 07 Jun

  • 07

   Jun

   2020

  Sommarvandring längs Skärshultsleden

  Huvudalternativet är att vi vandrar den långa rundan som är cirka 12 km. Vi kommer att vandra runt båda Skärshultssjöarna och förbi Jansbergssjön samt genom ett omväxlande skogslandskap. För den som inte vill gå så långt finns en kortare runda på cirka 6 km som går runt Stora Skärshultssjön.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - 15.00 Samling på parkeringen vid Skärshultssjön, strax norr om Hyltebruk vid riksväg 26. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.00. Ta med matsäck för två mål och rejäla skor. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 19 Jul

  • 19

   Jul

   2020

  Spaning efter myrliljor i Långhultamyrens naturreservat, Simlångsdalene

  Myrlilja är en flerårig ört, som blommar i juli – augusti. Den växer på fuktig mark, i kärr, mossekanter och stränder, vanligen på kalkfattig mark. Vi går en cirka 4 km lång slinga på myren. Leden går över myrmarker där det kan vara rejält fuktigt. Förutom myrlilja kommer vi att få se en del andra typiska växter och har vi tur får vi även höra ljungpiparen.

  Läs mer

  Tid: 10.30 - ca 13.00 Samling på naturreservatets parkering. Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen kl. 10.00 Vägbeskrivning: Kör väg 25 mot Kalmar. Ca 5 km efter Simlångsdalen finns avtagsväg till vänster mot Långhultebackarna. Följ vägvisning till parkeringen, ca 2 km. Ta med matsäck för ett mål. Vattentäta skor eller stövlar rekommenderas. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 22 Aug

  • 22

   Aug

   2020

  Tönnersjöhedens försökspark

  Vi kommer att få information om Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet i Tönnersjöhedens försökspark. Guidning och information kommer att ske både inomhus på fältstationen och ute i Sveaskogs marker. Vår guide är Harry Eriksson.

  Läs mer

  Tid: 10.00 - ca 14.00 Samling: Tönnersjöhedens fältstation i Simlångsdalen Samåkning från Halmstad Arena, infart från Frennarpsvägen, kl. 09.30 Vägbeskrivning: Kör väg 25 till Simlångsdalen. Sväng av mot Danska fall vid bensinmacken. Ta med förtäring. Obs! Ingen föranmälan!
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.