Bokskog och järnframställning - Jällsjö

Aktivitet

STF Södra Halland

05 Okt

 • 05

  Okt

  2024

Gratis

Medlem i STF
Lördag 5 oktober kl. 10.00 – ca 14.00 Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24 Samåkning från Halmstad kl. 09.00 Samling på parkeringen vid Sibbarps kyrka. Vi tar med matsäck för ett mål och går ca 6 km. Vägbeskrivning: Kör valfri väg till Sibbarps kyrka. Sibbarp är en by i Varbergs kommun. Den finns sydost om Åkulla bokskogar vid vägen mellan Långås och Ästad.
Jällsjö är ett kuperat skogsområde som främst består av äldre bokskog men uppe på höjderna och i kanterna mot öppen mark finns det också en del bergek. Trädens ålder varierar, det finns gamla träd som är runt 150 år gamla men även träd som är cirka 40 år. Inom reservatet och dess omgivning finns ett flertal områden med fossil åkermark, de anas framför allt i form av odlingsrösen. I reservatets centrala delar återfinns två hålvägar. Vi kommer även att besöka ett område för forntida järnframställning.
 • Samling: Parkeringen vid Sibbarps kyrka , 10:00
 • Plats: Jällsjö
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Lars Andersson 0704-18 44 24

Typ av aktivitet: Kulturarrangemang Vandring

Aktiviteter

 • 01 Jan - 31 Dec 2024

  • 01

   Jan

   2023

  • 31

   Dec

   2024

  Studiefrämjandet

  Läs mer

  STF Södra Halland samarbetar med Studiefrämjandet, där STF är en medlemsorganisation.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 19 Dec - 31 Dec 2024

  • 19

   Dec

   2023

  • 31

   Dec

   2024

  Samåkning

  Läs mer

  Vi uppmanar till samåkning Av såväl klimatskäl som praktiska skäl uppmanar vi till samåkning närhelst det är möjligt. Det är ofta ont om P-platser vid samlingsplatsen för våra aktiviteter vilket gör det svårt att få plats med alla bilar. Vår samåkning utgår från Halmstad. Tid för samåkning anges vid respektive programpunkt men samlingsplatsen meddelas här på hemsidan någon vecka innan. Vi rekommenderar 8 kr/mil och passagerare. Medlemmar som uppgett mejladress till lokalavdelningen får påminnelse om aktiviteten cirka en vecka innan. Har du frågor eller funderingar kring en aktivitet är du alltid välkommen att kontakta den som är ansvarig!
  Pris

  Medlem: 8 kr

 • 19 Dec - 31 Dec 2024

  • 19

   Dec

   2023

  • 31

   Dec

   2024

  Torsdagsträffar

  Läs mer

  10 oktober, 14 november och 6 februari genomför vi aktiviteter som inte är fastställda när programmet trycks. Detta är kortare vandringar, aktuella kulturaktiviteter, studiebesök eller annat som vi hoppas är intressant för dig. Information kommer på hemsidan några veckor före och meddelas i nyhetsbrev. Försäkra dig om att du är medlem i lokalavdelningen – då blir du alltid uppdaterad!
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 19 Jun - 31 Aug 2024

  • 19

   Jun

   2024

  • 31

   Aug

   2024

 • 18 Aug - 22 Aug 2024

  • 18

   Aug

   2024

  • 22

   Aug

   2024

  Låglandsvandring Gotland

  Läs mer

  18 – 22 augusti 2024 Resan fulltecknad.
  Pris

  Medlem: Pris ej bestämt

 • 12 Sep

  • 12

   Sep

   2024

  Hagmarksskog i Mannarp

  Här vandrar vi bland stora gamla bokar och ekar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Träden är hem för mossa, lavar och insekter. Vi går även förbi en våtmark, där man kan skåda fågel.

  Läs mer

  Torsdag 12 september kl. 10.00 – ca 12.30 Ansvarig: Maggan Ebeling 0731-59 17 31 Samåkning från Halmstad kl. 09.30 Samling på besöksparkeringen vid Plönninge. Vi vandrar ca 3 km och tar med matsäck för ett mål. Vägbeskrivning: Kör valfri väg till Harplinge. Kör mot kyrkan och Plönninge. Plönningeskolan ligger lite förbi kyrkan. Vi samlas på stora asfalterade parkeringen direkt när ni kommer fram.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 14 Sep

  • 14

   Sep

   2024

  Vandringens dag – Prästaskogen i Knäred

  Prästaskogen är ett naturskönt område med vackra gamla ekskogar som minner om gamla tiders utmarksbeten. Vi vandrar stora delar av den vackra Backstugeleden som bitvis följer Krokån och förbi det brusande Kvarnfallet.

  Läs mer

  Lördag 14 september kl. 10.00 – ca 14.00 Ansvarig: Lars Aronsson 0730-69 99 66 Samåkning från Halmstad kl. 09.15. Samling: Parkeringen vid Knäreds kvarn. Vi gör en vandring på cirka 8 km. Ta med matsäck för ett mål. Vägbeskrivning: Kör Prästgårdsvägen mellan Knäred och Mästocka. Strax utanför Knäred finns Kvarnen med P-plats längs vägen.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 22 Sep

  • 22

   Sep

   2024

  Gryningsvandring i Knobesholm, Asige

  Vi gör en tidig vandring för att uppleva hur naturen vaknar. Kanske får vi uppleva några minnesvärda stunder i en vacker och omväxlande natur. Vi intar vår frukost i Hallandsledens vindskydd.

  Läs mer

  Söndagen 22 september kl. 08.00 – ca 11.00 OBS starttid! Ansvarig: Lars Aronsson, 0730-69 99 66 Samåkning från Halmstad kl. 07.30 Samling: P-platsen vid Knobesholmsjön kl. 08.00 En vandring runt Knobesholmssjön om ca 5 km. Ta med en frukost. Vägbeskrivning: Kör till Asige. Sväng av mot Gräsås, även skyltat ”Ekomuseum Tunnbinderi”. Efter ca 2 km sväng vänster mot Knobesholm. Följ vägen genom Knobesholm och vägen övergår till grusväg. Sväng vänster där Hallandsleden går in (efter ca 500m). Kör till P-plats där vägen tar slut.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 05 Okt

  • 05

   Okt

   2024

  Bokskog och järnframställning - Jällsjö

  Jällsjö är ett kuperat skogsområde som främst består av äldre bokskog men uppe på höjderna och i kanterna mot öppen mark finns det också en del bergek. Trädens ålder varierar, det finns gamla träd som är runt 150 år gamla men även träd som är cirka 40 år. Inom reservatet och dess omgivning finns ett flertal områden med fossil åkermark, de anas framför allt i form av odlingsrösen. I reservatets centrala delar återfinns två hålvägar. Vi kommer även att besöka ett område för forntida järnframställning.

  Läs mer

  Lördag 5 oktober kl. 10.00 – ca 14.00 Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24 Samåkning från Halmstad kl. 09.00 Samling på parkeringen vid Sibbarps kyrka. Vi tar med matsäck för ett mål och går ca 6 km. Vägbeskrivning: Kör valfri väg till Sibbarps kyrka. Sibbarp är en by i Varbergs kommun. Den finns sydost om Åkulla bokskogar vid vägen mellan Långås och Ästad.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 10 Okt

  • 10

   Okt

   2024

  Torsdagsträff 10 oktober

  Läs mer

  Mer information kommer någon vecka innan.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 20 Okt

  • 20

   Okt

   2024

  Söndagsfrukost på STF Vallåsens Värdshus samt vandring

  Vallåsens Värdshus är en STF-anläggning som ligger naturskönt utanför Våxtorp. Här kommer vi att äta en god frukostbuffé. Efter frukosten går vi en slinga i omväxlande skogsterräng och en kort sträcka följer vi Stensån.

  Läs mer

  Söndag 20 oktober kl. 08.30 – ca 13.00 Ansvarig: Anita Strand 0763-75 00 25, anitastrand@outlook.com Info och anmälan senast onsdag 9 oktober till Anita. Kostnad för frukostbuffé: 160 kr/person Samåkning från Halmstad kl. 07.45. Samling: Vallåsens Värdshus, Rössjöholmsvägen 20, klockan 8.30 för frukost och klockan 10.00 för endast vandring. Vi vandrar ca 7 km och tar med fika för ett mål. Vägbeskrivning: Kör valfri väg till Laholm. Tag väg 24 mot Hässleholm. 500 meter efter rondellen i Våxtorp sväng höger mot Rössjöholm/Vallåsens värdshus ca 1 km. Värdshuset ligger på höger sida av vägen.
  Pris

  Medlem: 160 kr

 • 10 Nov

  • 10

   Nov

   2024

  Hallandsleden, Virsehatt - Ullasjön

  Detta blir höstens långvandring på Hallandsleden när vi går från Virsehatt till stora Ullasjön och tillbaka. Lättgången terräng på mindre vägar och skogsstigar. Tänk på att ta kläder efter väder och bra vandringsskor. Ca 1/3 av sträckan går vi på asfalt resterande på mjukt underlag, skogsbilvägar och stigar.

  Läs mer

  Söndag 10 november kl. 09.00 – ca 15.30 OBS starttid! Ansvarig: Alf Rolandsson 0705-77 71 17 Samåkning från Halmstad kl 09.30 Samling: Parkeringen vid Virsehatt Naturreservat Vi går ca 19 km och tar med matsäck för tre mål, två kortare och en längre paus. Vägbeskrivning: Kör valfri väg till Sennan och följ skyltningen till Naturreservat Virsehatt. Parkera på reservatets parkering.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 14 Nov

  • 14

   Nov

   2024

  Torsdagsträff 14 november

  Läs mer

  Mer information kommer någon vecka innan.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 23 Nov

  • 23

   Nov

   2024

  Höstvandring Långasand - Vesslunda

  Vi vandrar i Vesslundareservatets strandskog och längs havet strax söder om Suseåns mynning. Väder och vind får styra hur vi lägger upp vandringen där växtligheten formats av tidens tand och havets påverkan.

  Läs mer

  Lördag 23 november kl. 10.00 – ca 13.00 Ansvarig: Alf Rolandsson 0705-77 71 17 Samåkning från Halmstad kl. 09.15 Samling: Stora parkeringen vid havet i Långasand Vi går ca 5 km och tar med matsäck för ett mål. Vägbeskrivning: Kör till Eftra kyrka och tag av mot Långasand. Följ skyltningen till Långasand och följ Långasandsvägen ända ner mot stranden. Parkeringen ligger på höger sida alldeles innan sanddynerna.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 05 Dec

  • 05

   Dec

   2024

  Föreningsträff på Kvibille Gästgivaregård

  Vi fortsätter traditionen att träffas i adventstid för att umgås och äta gott. Vi låter oss väl smaka med Gästgiveriets lilla julbord.

  Läs mer

  Torsdag 5 december kl. 18.00 – ca 20.30 Ansvarig: Anita Strand 0763-75 00 25, anitastrand@outlook.com Info och anmälan senast onsdag 20 november till Anita. Subventionerat pris 150 kronor. Endast för medlemmar i lokalavdelningen. Samåkning från Halmstad kl. 17.30
  Pris

  Medlem: Pris ej bestämt

 • 19 Jan

  • 19

   Jan

   2025

  Vintervandring i Tylösand

  Vi gör en lättare vandring i Tylösand. Området var för 150 år sedan ett stort flygsandsfält. Sedan dess har sanden tryckts tillbaka och Tylösand har utvecklats till en av Sveriges populäraste badorter. Vi kommer delvis att gå på Prins Bertils stig. När vi kommer tillbaka kommer det att finnas möjlighet att grilla.

  Läs mer

  Söndag 19 januari 2025 kl. 10.00 – ca 13.00 Ansvarig: Erik Nickolausson 0728-56 37 41 Samling vid parkeringen där Tjuvahålsvägen tar slut, vid tältstugorna. Vi går ca 5 km och tar med matsäck för ett mål samt något gott att grilla. Vi erbjuder ingen samåkning. I stället rekommenderar vi att åka med buss linje 3 till hållplats Tylösand. Gå från hållplatsen mot Hotell Tylösand och ner för trapporna till vänster om hotellet. Tag vänster och följ asfaltsvägen bakom sanddynerna förbi Livräddarnas byggnader och sväng sedan vänster. Vägbeskrivning: Kör till Tylösand. Följ vägskyltarna till S:t Olofs kapell och fortsätt förbi kapellet ytterligare några hundra meter.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 06 Feb

  • 06

   Feb

   2025

  Torsdagsträff 6 februari

  Läs mer

  Mer information kommer någon vecka innan.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 13 Feb

  • 13

   Feb

   2025

  Årsmöte på Kvibille Gästgivaregård

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet på vår hemsida samt i pappersformat i Studiefrämjandets lokaler på Fredsgatan 2, 2:a våning, Halmstad.

  Läs mer

  Torsdag 13 februari 2025 kl. 19.00 – ca 21.00 Program publiceras några veckor före årsmötet. Ansvarig: Lars Andersson 0704-18 44 24 Samåkning från Halmstad kl. 18.30.
  Pris

  Medlem: Gratis

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.