STF Södertälje-Nykvarn Lokalavdelning

Kontaktperson

Patrik Almlöf

Telefon: 070-5779910

stfsodertaljenykvarn@stfturist.se

Postadress

STF Södertälje-Nykvarn Lokalavdelning - Ekbacksvägen 23, 15371 Hölö

Våra kommuner

Nykvarn, Södertälje

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Bra att veta

VÄLKOMMEN TILL VÅRA LOKALA AKTIVITETER!

STF, Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med cirka 300 000 medlemmar, STF Södertälje-Nykvarn har ungefär 2 300 medlemmar, och har det övergripande ideella syftet att främja svensk turism och sprida kännedom om natur och kultur.

Lokalavdelningen, fjäll och vandrarhem är STF:s tre kärnverksamheter, varav lokalavdelningsverksamheten har som uppgift att ordna aktiviteter på lokal nivå.

Du som ännu inte är medlem i STF och vill vara med, ta kontakt med någon av oss i styrelsen så ordnar vi medlemskap. Medlemsavgiften i STF är 345 kr för vuxen (fr. o m 26 år), 195 kr för ungdom (16-25 år), 50 kr för barn, familjepris 550 kr. Som medlem får du rabatter på vandrarhem och fjällstugor. Dessutom får du tidningen Turist.

Våra pappersprogram finns att hämta på biblioteken i Södertälje och Nykvarn samt på Södertälje turistbyrå. Se även i Länstidningen under ”Föreningsnytt” och på vår hemsida. Arrangemang utöver programmet och eventuella ändringar kan förekomma. Titta gärna också på andra Lokalavdelningars program.

Även icke medlemmar är välkomna på våra aktiviteter, men betalar en högre avgift.

Vid samåkning rekommenderar vi 7 kr/mil och person till bilföraren, så att alla har möjlighet att följa med.

Om du anmält dig, men blir förhindrad, meddela detta. Vi har ibland kö och då kan någon annan få möjlighet att följa med istället. Eftersom vi har kostnader även för den som inte deltar måste du, om du ej meddelat frånvaro, betala kostnaden i efterskott utan anmaning. Plusgironummer: 460805-5.

Som medlem i STF är du olycksfallsförsäkrad när du deltar i kretsens aktiviteter och i andra STF-arrangemang. Eventuella olycksfall skall anmälas till kontaktpersonen för den aktuella aktiviteten eller till lokalavdelningens sekreterare.

Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast 31 december.

STF Södertälje-Nykvarn samverkar med STF-lokalavdelningar i Stockholms, Uppsala och Gotlands län samt med Friluftsfrämjandet i Södertälje. Läs gärna Friluftsfrämjandets hemsida www.friluftsframjandet.se/sodertalje

Kulturarrangemang och annan gruppverksamhet i detta program genomförs i samarbete med Studiefrämjandet, som är STFs studieförbund.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.