Höstvandring Nävsjön run

Låglandsvandring 3

Aktivitet

STF Östra Sörmland

12 Okt 2019

 • 12

  Okt

  2019

Gratis

Medlem i STF

Gratis

Inte medlem
Relativt lättvandrat men med småkuperad skogsterräng. Risk för blött om fötterna vissa partier så välj skor efter detta. I övrigt kläder efter väder. Medtag matsäck/fika Hitta dit: Från Nyköping kör väg 53 mot Oxelösund. Ta av till höger mot Nävekvarn. Ta åter till höger vid vägskylt ”Nävsjön 5” strax före Nävekvarn. Vid Nävsjön finns skyltar som visar vägen till naturreservatets P-plats. Samling vid parkeringen kl 9.50 Längd ca 8 km Start vandring kl 10.00 åter parkeringen ca 14.00
I samarbete med föreningen Sörmlandsleden vandrar vi runt Nävsjön, en tur på cirka 8 km. Leden tar oss delvis genom ett urskogsliknande område som är naturreservat. Man går mestadels nära sjön och vid Nävsjöns västra strand är det gott om spänger ut i myrområde. Vid västra stranden har det gjorts fynd från stenåldern i form av stenbitar och skärvor som har använts som verktyg. Vid norra stranden där Nävsjön har sitt utlopp finns rester av en masugn. Har vi tur kan vi se se skymten av rovfåglar såsom ormvråk, havsörn och fiskgjuse.
 • Senaste datum för anmälan: 10/10
 • Samling: Parkeringsplatsen vid Nävsjön , 09:50
 • Plats: Nävsjön
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Linda Östling 073 9808566

Typ av aktivitet: Naturarrangemang

Aktiviteter

 • 14 Sep 2019

  • 14

   Sep

   2019

  Skärgårdsvandring Ringsö

  Ringsö är den största av öarna i den sörmländska skärgården. Här sprider djupa skogar, ängs- och betesmarker och stränder ut sig. Reservatet i skärgården ett par km utanför Studsvik. Längs öns sydöstra sida och väster om Ringsö och Hummelviks gårdar är stränderna branta och bergiga. Här finns fina sandstränder I söder finns däremot sandstränder och en sjö som snörts av från havet genom en sand- och grusrevel. Här låg förr en hamn med fiskebodar och båthus. I dag finns bara några sten- och trägrunder kvar från den tiden. Skogen på Ringsö består framför allt av barr- eller blandskog. Tallbevuxna hällmarker avbyts av sänkor. Vi kommer spendera dagen i naturreservatet där det finns lösa islandshästar och massor med hjortar, vi ser därför gärna att hundarna stannar hemma. Efter en kortare båttur inleder vi med en dryg kilometers promenad för att möta upp vår Ringsöbo Nille som berättar för oss om livet på RIngsö nu och förr. Därefter intar vi matsäck och vandrar vidare ut reservatet. Prisinformation kommer inom kort. Föranmälan är obligatorisk och bindande. Betalning sker i förskott för att bekräfta sin plats.

  Läs mer

  När: Vandringens Dag 14/9 kl. 10:00 - 16:00 Var: Studsviks Brygga, Nyköpings kommun Pris: Uppdateras inom kort Ta med: Kläder efter väder, matsäck & strålande humör. Vandringen är varierad men i huvudsak lätt. Då bryggor och liknande har stora nivåskillnader krävs god fysik och balans för att ta sig i land.
  Pris

  Medlem: Pris ej bestämt

 • 14 Sep 2019

  • 14

   Sep

   2019

  Sörmlandsledsvandring, Arnöhalvön

  Vi kommer att gå igenom två naturreservat. Vandringen börjar med att vi går genom Linuddens naturreservat och med på vandringen är träd- och skogsexperten och f.d. skogsförvaltaren Morgan Andersson som kommer att berätta och lära oss om träd och skog under vandringen. Leden fortsätter fram till Linuddens sommarstugeområde där stugorna byggdes på 1930- och 40-talen. Från Linudden går slingan ut på en körväg och viker av mot Dödhällen med fin utsikt över fjärden. Därefter fortsätter stigen genom skogen fram till Salstensviken. Stigen går därefter runt Näsudden ca 50 meter nedanför försvarsskansarna som uppfördes på 1600- och 1700-talen för att försvara inseglingsrännan till Nyköping. På udden har man fin utsikt över Örsbaken. När udden och skansarna har passerats stannar vi för att äta medhavd matsäck. Vi vandrar vidare förbi Örstigsnäs sommarstugeområde och till sandstränder vid Strandstuvikens camping. Efter ca 6 kilometer kommer man till Strandstuvikens naturreservat, vilket är en av Sörmlands artrikaste fågellokaler där man genom åren observerat 260 arter. Strandängarna är goda rast- och häckningsplatser för vadare och sjöfåglar. Här finns ett nybyggt fågeltorn och fågelexpert med tubkikare kommer att vara på plats och visa och berätta. Efter en stunds stopp för fågelspaning så fortsätter vandringen, ca 2,5 km återstår. Först på en mindre väg med skog och öppna fält, därefter en större väg förbi de nybyggda villorna vid Örstig och fram till Linuddens parkering.

  Läs mer

  Samling klockan 10 på parkeringen vid Linuddens naturreservat/Örstig. Från Nyköping, åk mot Arnö (Arnöleden). Sväng vänster mot Strandstuviken i både första och andra rondellen. Kör sedan 3,5 km på Strandstuviksvägen och vik av till vänster mot Linudden/naturreservat. Medtag matsäck/fika för gemensam rast och gärna, om du har, kikare för fågelskådningen. Anmälan senast 13 september till Linda Östling 073 9808566 Vandringen görs i samarbete med Föreningen Sörmlandsleden samt Friluftsfrämjandet i Nyköping Vandring på Sörmlandsleden, 9 km rundslinga, Arnöhalvön i Nyköping med fågel-och trädskådning. Detta är en platt och lättvandrad rundslinga, tid ca 4 timmar.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 14 Sep 2019

  • 14

   Sep

   2019

  Vildmarksvandring i Gnesta

  Vi ger oss på en ganska tuff vandring på cirka 15 km med en del branta stigningar och tuff terräng. Som betalning får vi en fantastisk vandring genom minst tre naturreservat och förbi 10 sjöar. Till det så lagar vi mat tillsammans och passar på att gå upp i utkikstornet på Fräkensjöberget. Vi startar morgonen med en bryggkaffe och planering på Allas kafé precis vid busstationen i Gnesta, några hjälps åt att samköra bilarna upp till Yngsviken där vår vandring avslutar. Sen tar vi bussen till Alsjötorp och börjar vår vandring, över Klemmingen upp till Långmossen där vi ansluter på Sörmlandsledens etapp 13. Sen vandrar vi genom Lugnets naturreservat, över Fräkensjöberget och ner mot Djupsjön (kanske dags för lunch nu) och vidare till Stora Envätterns naturreservat. Vi avslutar vid Sörmlands kanske renaste sjö, Yngsviken, där våra bilar väntar. Nu lär både matsäck och ork vara ganska slut. Men intryck, naturens närvaro och lugn har vi desto mer av med oss hem!

  Läs mer

  Samling klockan 9.00 (preliminärt pga av att nya busstidtabellen ej kommit ännu) på Allas café precis vid busstationen i Gnesta Begränsat antal (15 personer), STF medlemmar har företräde Anmälan senast 31 augusti till Linus Olofsson via e-mail olofsson.linus@gmail.com eller 070 - 88 30 100. Förslag på packlista, matpreferenser samt bilmöjligheter stämmer vi av längre fram.
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 14 Sep 2019

  • 14

   Sep

   2019

  Vandring Sille krog till Vagnhärad

  Vandring på Sörmlandsled etapp 55:1. Vandringsledare är Ulf Lundin och med på vandringen är också Jan Moberg som skrivit boken Från hålväg till motorväg - Sörmländska färdvägar under tusen år. Många av våra huvudvägar har gått i samma sträckning i närmare tusen år. Leden vi ska vandra följer en mycket gammal rikslandsväg i ca 4 km och Jan kommer att berätta mer om varför vägen går just där , hur det var att resa i äldre tider och vem som skötte vägarna. Vi kommer också få se milstolpar från Gustav III:s tid , väghållningsstenar och en avrättningsplats. . Därefter får du njuta av öppna landskap och se några gamla Sörmländska bondgårdar innan du går in i etappens första kuperade skogsparti, där man från en utsiktsplats åter kan se ut över öppna fält och sjön Sillen med utlopp i Trosaån. Därefter går leden över gamla E4:an och sedan över Trosaån för att följa den igenom Vagnhärads samhälle. Utefter ån kan man se gamla grunder och rester från en dammbyggnad. Med lite tur kan man få se en häger. Leden fortsätter utmed ån och kommer fram till en damm med rester av en kvarnbyggnad. Leden går sedan under järnvägen på en gångväg som byggdes efter det bekanta raset då åtta villor gled ner mot ån. Sedan är man framme vid stationen i Vagnhärad, där bussarna tar oss vidare beroende på slutstation.

  Läs mer

  Vandring Sille Krog – Vagnhärad, ca 10 km Vandring på gamla grusvägar och lätta skogspartier, ca 4 timmar. Medtag matsäck/fika för gemensam rast. Samling i Trosa hamn kl 10.00 där vi tar Buss 710 till starten Avg Trosa hamn 10:08 Avg Vagnhärad 10:25 Ank Granlund (Sille krog) 10:38 Det går bra att ansluta i Vagnhärad där bussen avgår 10.25 För er som kommer med bil, rekommenderas att parkera den vid Vagnhärads station (gratis p-platser finns) och ta bussen därifrån 10.25 till starten Granlund (Sille krog). Vagnhärads busstation är sedan slutpunkt på vandringen. Anmälan via sms till Ulf Lundin tel 0701904599
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis

 • 29 Sep 2019

  • 29

   Sep

   2019

  Guidad tur gruvmuseet i Koppartorp

  Guidad tur i gruvmuseet i Koppartorp. Museet är vackert beläget i den gamla gruvbyn i Koppartorp som var centralpunkten för bergsbrytningen i Tunaberg. Koppargruvorna vid Koppartorp har brutits sedan 1400-talet, storhetstiden inföll under slutet av 1700- och början av 1800-talet. Dagens stora dagöppning tillkom genom ett ras 1818. Vid gruvbyn i Koppartorp finns idag kvar arbetarbostäder, gruvfogdens bostad, smedja, kolhus och magasin, flera från 1700-talet. I gruvfogdens bostad har Tunabergs hembygdsförening inrymt ett museum. Efter guidningen så tar vi om vädret är hyfsat (= ej ösregn) en liten vandring upp på Kummelberget för den som vill. Kummelberget ingår i Simonsbergets naturreservat.

  Läs mer

  Samling kl 10.20 vid parkeringen vid kyrkan (sväng in där skyltat mot hembygdsgården). Anmälan senast 25 september Tid för guidning/info om gruvan 1,5-2 h Medtag fikakorg
  Pris

  Medlem: 50 kr

  Icke-medlem: 70 kr

 • 12 Okt 2019

  • 12

   Okt

   2019

  Höstvandring Nävsjön run

  I samarbete med föreningen Sörmlandsleden vandrar vi runt Nävsjön, en tur på cirka 8 km. Leden tar oss delvis genom ett urskogsliknande område som är naturreservat. Man går mestadels nära sjön och vid Nävsjöns västra strand är det gott om spänger ut i myrområde. Vid västra stranden har det gjorts fynd från stenåldern i form av stenbitar och skärvor som har använts som verktyg. Vid norra stranden där Nävsjön har sitt utlopp finns rester av en masugn. Har vi tur kan vi se se skymten av rovfåglar såsom ormvråk, havsörn och fiskgjuse.

  Läs mer

  Relativt lättvandrat men med småkuperad skogsterräng. Risk för blött om fötterna vissa partier så välj skor efter detta. I övrigt kläder efter väder. Medtag matsäck/fika Hitta dit: Från Nyköping kör väg 53 mot Oxelösund. Ta av till höger mot Nävekvarn. Ta åter till höger vid vägskylt ”Nävsjön 5” strax före Nävekvarn. Vid Nävsjön finns skyltar som visar vägen till naturreservatets P-plats. Samling vid parkeringen kl 9.50 Längd ca 8 km Start vandring kl 10.00 åter parkeringen ca 14.00
  Pris

  Medlem: Gratis

  Icke-medlem: Gratis