STF Norrköping Lokalavdelning

Kontaktperson

Christer Goldhammer

Telefon: 070-8108270

stf.norrkoping@la.stfturist.se

Postadress

STF Norrköping Lokalavdelning - Östanvägen 67, 60375 Norrköping

Våra kommuner

Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet.

Dagsturer

Ågelsjön runt

Ågelsjöns naturreservat är ett av Norrköpings mest besökta naturområden med möjlighet till vandring, fiske, bad, klättring och skridskoåkning. Sjön är en en sprickdalssjö, vilket syns på de dramatiska förkastningsbranter som omger sjön. Det ger området ett storslaget och vildmarkslikt intryck. Vandringen runt sjön är dramatisk på ena sidan och mer lättgången på andra sidan. I Ågelsjöns klara och djupa vatten finns bland annat kräftdjur som levt kvar sedan senaste istiden. Naturvärdena är främst knutna till de gamla tallarna där bland annat skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge bor. Vid Nedre Ågelsjö har 14 rödlistade insektsarter påträffats. Sätramarken och Rödgölens naturreservat är exempel på extra vandringsturer som kan knytas ihop. I Hultsbruk finns yxfabriken fortfarande kvar, tillsammans med industrilokaler, bruksherrgård, arbetarlängor, skola och affär. Smedjor finns från 1600-talet och under 1700 talet tillverkades skeppsspik här.

Längd: 10 km
Tid: 4-5 h
Sevärdheter längs leden: Från Skåpberget har man vacker utsikt över hela sjön. Gör ett avstick från leden för att se grottan vid Jacobsdal
Transport till leden: Lättast tar du dig dit med bil, väg 55 från Norrköping mot Katrineholm, sväng av mot Yxbacken och Hultsbruk. Följ vägen till den tar slut, leden börjar vid parkeringen.
Övrig information: Mer information finns hos Länsstyrelsen i Östergötland, https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/agelsjon-naturreservat.html, eller på naturkartan.se/sv/norrkoping


Glotternleden

Glotternskogens naturreservat innefattar sjöarna Nedre och Övre Glottern. I reservatet finns nästan 20 km vandring. Glotternleden går vid Övre Glottern och är en rundslinga på 6 km. Reservatet bjuder på typisk Kolmårdsnatur med gammal trolsk barrskog i ett omväxlande sprickdalslandskap med hällmarker, sumpskogar och branter. Vandringen är mycket sjönära och kan bjuda på många härliga bad, kanske speciellt vid Övre Glotterns bastu. Skogarna är danade av äldre tiders naturliga skogsbränder men är också starkt påverkade av forna tiders kolning som började på 1600-talet och höll på fram till 1950. I reservatets norra del finns spåren efter ett 60-tal kolbottnar.

Längd: 6 km
Tid: 2-3 h
Sevärdheter längs leden: Boka bastun vid Övre Glottern via Norrköpings kommuns hemsida. Övernatta vid vindskyddet strax bredvid bastun, med vacker utsikt över sjön
Transport till leden: Med bil åker du väg 55 från Norrköping mot Katrineholm. Sväng höger vid skylt Glotternskogens naturreservat. Ta bussen till hållplatsen Torshag, och vandra genom hela Glotternskogens naturreservat upp till Övre Glottern.
Övrig information: Mer information om naturreservatet finns på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/glotternskogen-naturreservat.html, eller på https://naturkartan.se/sv/norrkoping/glotternleden


Åsvikelandet naturreservat

I sydligaste delen av Östgötaskärgården ligger fyra naturreservat som tillsammans bildar ett av Östersjökustens största sammanhängande naturskyddsområden. Här kan man uppleva den unika skärgårdsnaturen och ett rikt fågelliv. Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder, de centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med betande djur och mycket ek. I anslutning till leden finns det gott om anordningar för besökare med ytterligare vandringsled, vindskydd, grillplatser och en trevliga övernattningsstugor.

Längd: 8 km
Tid: 4-5 h
Sevärdheter längs leden: Långstadsudden norra är ett vackert beläget vindskydd med grillplats vid havet. Långviken bjuder på en rofylld och tyst plats vid havet.
Transport till leden: Från Norrköping kör E22 söderut mot Valdemarsvik. Ta avfart Trafikplats Valdemarsvik från E22. Kör Gamla riksvägen mot Åsvikelandet.
Övrig information: Mer information hittar du hos Länsstyrelsen https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/asvikelandet-naturreservat.html eller på Östgötaledens hemsida https://maps.ostgotaleden.se/sv/ostgotaleden/211164/Information


Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.