STF Norra Skaraborg Lokalavdelning

Kontaktperson

Eva Ericson

Telefon: 0709-924243

stfnorraskaraborg@stfturist.se

Postadress

STF Norra Skaraborg Lokalavdelning - Marieholmsvägen 61, 54243 Mariestad

Våra kommuner

Gullspång, Mariestad, Töreboda

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Foto: Stefan Svensson

Styrelsen

  • Ordförande - Eva Ericson - 0709-924243
  • Vice ordförande - Helena Witting - 073-6163794
  • Kassör - Ing-Britt Lind
  • Sekreterare - Helena Witting - 073-6163794