STF Lerum-Partille Lokalavdelning

Kontaktperson

Maud Eklöf

Telefon: 0702683908

stflerumpartille@stfturist.se

Postadress

STF Lerum-Partille Lokalavdelning - Lillekärr Norra 16, Lgh 1101, 42534 Hisings Kärra

Våra kommuner

Lerum, Partille

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Lerum-Partille Lokalavdelning

Facebook

Styrelsen

  • Ordförande - Maud Eklöf - 0702683908
  • Vice ordförande - Anita Högegård - 0736 37 72 42
  • Kassör - Gunnel Ragnhult - 0736-605194
  • Sekreterare - Mona Johansson - 0706-75 96 59
  • Suppleant - Ottie Holmberg - 0703-98 23 03
  • Sammankallande Valberedning - Sture Hanson - 0707-363693
  • Programsamordnare - Maud Eklöf - 0702683908