STF Gotland Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Lekander

Telefon: 070-2160657

stfgotland@stfturist.se

Postadress

STF Gotland Lokalavdelning - Lummelundsväg 24, 62141 Visby

Våra kommuner

Gotland

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

 • Ordförande - Anders Lekander - 070-2160657
 • Vice ordförande - Maj Wennerdhal - 070-7475450
 • Sekreterare - Louise Berry
 • Styrelseledamot - Eva Tivell
 • Styrelseledamot - Kersti Ottfalk
 • Styrelseledamot - Lennart Persson
 • Suppleant - Niclas Larsson
 • Suppleant - Kjell Jarebjörk
 • Suppleant - Anna Säve-söderbergh - 072-7195147
 • Suppleant - Lennart Persson
 • Suppleant - Tord Porsne - 0498-211704
 • Valberedare - Folke Ansén
 • Valberedare - Margaretha Schéele
 • Valberedare - Lars Olsson
 • Mirandaansvarig - Ulla Margareta Christensen