STF Borås Lokalavdelning

Kontaktperson

Christian Jensen

Telefon: 0705-248945

stfboras@stfturist.se

Postadress

STF Borås Lokalavdelning - Yxhammarsgatan 8, 50331 Borås

Våra kommuner

Bollebygd, Borås, Ulricehamn

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla oss så får du mer information om vår verksamhet.

Vandrarhem
STF har inget vandrarhem i Borås, närmaste STF-boende finns i Ulricehamn.

Bra att veta

STF Borås är en lokalavdelning inom Svenska Turistföreningen. Avdelningen leds av engagerade medlemmar som på ideell bas tycker om att berika sin egen och andras fritid. Vi ordnar bland annat vandringar, föredrag, studiecirklar och studiebesök.

Att ansluta sig till STF och vår lokalavdelning:
Är du redan medlem i STF kostar det inget extra att ansluta sig till vår lokalavdelning. Du behöver bara meddelar oss via mejl.
Lokalmedlemmar får tillgång till de lokala rabatter som föreningen utverkat. Du får även nyhetsbrev via mejl, samt förtur till våra lokala aktiviteter.

Om du inte är STF-medlem, skickar du ett mejl till oss som innehåller namn och personnummer, (gärna också telefonnummer). Är ni en familj räcker det med e-postadressen till en person. Medlemskap kan självklart också lösas på plats på våra aktiviteter. Ni betalar in medlemsavgiften, enligt prislistan nedan, till vårt bankgiro 5327-4403. Vårt Swish-nummer: 123 262 7404.

Om du önskar, utfärdar vi sedan ett temporärt medlemskort. Efter två till tre veckor kommer det ”riktiga” medlemskortet från STF:s huvudkontor i Stockholm.

Medlemsavgift STF:
Vuxen (26 år och äldre): 295 kr.
Ungdom (Mellan 16 – 25 år): 150 kr.
Barn (mellan 5 – 15 år): 30 kr.
Sambo/Familj: 450 kr.
Sambo/Familj medlemskap omfattar 2 vuxna och obegränsat antal barn skrivna på samma bostadsadress.

Medlemskapet gäller i 12 månader från det datum du betalat in medlemsavgiften
Även om du inte bor i någon av de kommuner som ingår i vårt upptagningsområde går det bra att bli medlem i vår lokalavdelning. Det enda kravet är att du är medlem i STF.

Facebook: STF Borås lokalavdelning
Förutom vår hemsida och våra aktivitetsfoldrar, som vi lägger ut på bibliotek och andra informationsplatser, använder vi oss av Facebook. Vår Facebooksida heter ”STF Borås lokalavdelning”. Den används för att sprida information och för kommunikation med våra medlemmar och icke medlemmar. Tryck gärna på ”Följer” så får du uppdateringar i ditt flöde när något är på gång. Dela gärna också med dina vänner så informationen sprids.

Det går inte att anmäla sig till någon av våra aktiviteter på vår Facebooksida med knappen ”Kommer” under avsnittet ”Evenemang”. Anmälan måste alltid göras direkt till aktivitetsledaren, när anmälan krävs.

Anmälan till aktivitet
På vår hemsida kan du hitta aktuella programpunkter, ändringar i programmet etc. Kolla därför alltid vår hemsida före anmälan till en aktivitet.
Deltagaranmälan krävs ibland för våra aktiviteter. Vi behöver ha möjlighet att komma i kontakt med anmälda deltagare när det sker oväntade händelser, t.ex. vid sjukdom hos aktivitetsledaren som gör att aktiviteten måste ställas in. För vissa arrangemang är platserna begränsade, för andra ingår förtäring som måste beställas
I vissa fall beslutar styrelsen om ett första anmälningsdatum. Detta gäller främst för flerdagsresor och större arrangemang.

Turordning
• Medlemmar i STF Borås lokalavdelning har förtur till alla aktiviteter. I de fall vi har en gemensam aktivitet med en annan lokalavdelning eller förening har dessa samma prioritet som våra medlemmar om inget annat överenskommits.
• Övriga STF-medlemmar kommer därnäst i mån av plats.
• Icke STF-medlemmar är välkomna i mån av plats. Anmälda till våra aktiviteter skall alltid invänta bekräftelse på sin anmälan från aktivitetsledaren, först då är man garanterad plats på en aktivitet.
De som placerats på reservlista meddelas av aktivitetsledaren om de kommer med eller ej senast på sista anmälningsdagen för aktiviteten.

Kostnad
För vissa aktiviteter krävs en avgift. Detta framgår av vårt program.

Återbud
Förhinder ska alltid meddelas till aktivitetsledaren så att någon annan kan få platsen om det är en aktivitet med begränsat antal platser, eller så att vi inte behöver stå och vänta.
Vid avgiftsbelagd aktivitet är anmälan bindande dagen efter den sista anmälningsdagen och följande gäller då:
Anmälningsavgiften kan återbetalas under förutsättning att vi, i vår tur, slipper betala denna kostnad.
Del i till exempel bussresa eller guidning återbetalas inte. Skaffa gärna en ersättare.

Samåkning till och från aktiviteter
Vid samåkning rekommenderar vi 8 kr per mil och passagerare.

Svårighetsgrad på vandringar
Att klassificera svårighetsgrad för vandringar är väldigt svårt. Vi nämner alltid den ungefärliga längden i km för vandringen.

Försäkring
STF har en olycksfallsförsäkring för alla medlemmar

Ny aktivitetsledare/styrelsemedlem
Du som kan tänka dig att hjälpa till i lokalavdelningen, i styrelsen eller som aktivitetsledare, hör av dig till någon i styrelsen eller till valberedningen.
Har du platser som du tycker är ”smultronställen” och vill dela med dig, då kan du gärna meddela någon i styrelsen. Kanske du själv vill bli aktivitetsledare för denna aktivitet.
Du har kanske något speciellt intresse, kanske kan du då ordna ett studiebesök eller liknande.
Kanske vill du bara engagera dig i lokalavdelningens arbete, ingen kan för lite för att vara med och hjälpa till. Alla kan dra ett litet strå till stacken. Vi behöver er alla som vill hjälpa till på ett eller annat vis. Alla krafter som vi kan få behövs för att vi skall utvecklas och finnas kvar i framtiden!