Uppbyggnaden av Stendalsstugan

Det är med stolthet, glädje och tacksamhet vi kan berätta att STF Stendalsstugan har återuppbyggts och invigdes den 25 juni 2014. Återuppbyggnaden hade inte varit möjlig utan det fantastiska stöd vi fått från både medlemmar, givare och företag.

Stöd till renovering och utveckling
Det var en stor förlust när STFs fjällstuga Stensdalen brann upp i maj 2010. STF valde att inte återuppbygga stugan i den utformning som den var innan branden. 2011 ägnades åt att driva ett utvecklingsprojekt kring fjällstugor för att möta framtidens utmaningar i väglöst land. Under 2012 och 2013 genomfördes insamlingsaktiviteter för återuppbyggnaden.

Nya STF Stensdalsstugan invigdes onsdagen den 25 juni 2014, en fantastisk dag vid en fantastisk stuga! Återuppbyggnaden hade inte varit möjlig utan det stöd vi fått från både medlemmar, givare och företagssponsorer – stort tack för era bidrag!

Vill du se hur resultatet blev?
Välkommen hit och upplev Stensdalens nya fjällstuga i Vålådalens fantastiska naturreservat!