För närvarande har vårt onlinebokningssystem driftstörningar. Vi arbetar med att lösa problemet så fort som möjligt. Tack för ditt tålamod!

Frågor och svar - Hjälp STF ur krisen

Varför behöver STF ekonomiskt stöd under coronautbrottet?
När en stor del av samhället plötsligt slutar att resa är det inom turism- och besöksnäringen som det får omedelbara och riktigt stora effekter. En viktig del av STF, och en förutsättning för att kunna upptäcka Sverige, är våra boenden runt om i landet. Många av dessa drivs av småföretagare som har valt att vara en del av STF. De kämpar just nu för sin verksamhets överlevnad. STF är en av Sveriges största ideella föreningar och vår verksamhet finansieras huvudsakligen av intäkter från våra boenden samt medlemsintäkter. De förstnämnda är i det närmaste obefintliga just nu. Det har lett till att STF i grunden goda ekonomi väldigt snabbt har blivit så försämrad att vi nu uppmanar alla er att hjälpa oss att hjälpa STF genom krisen.

Hur påverkas STFs ekonomi av coronautbrottet?
Svenska Turistföreningens intäkter består framförallt av intäkter från boendeverksamhet och medlemsavgifter. Vi får nästan inga statliga bidrag vilket vi brukar framhålla som en styrka, men just nu är intäkterna från boendeverksamheten nästan obefintliga vilket gör att vi hamnar i en mycket svår ekonomisk situation. STF har tappat nästan 40 miljoner kronor i intäkter nu i vår jämfört med förra året.

Avbokningar
Det är väldigt många gäster som av sjukdom eller hänsyn till varandra avbokat sitt boende den senaste tiden och med STFs generösa avbokningsregler innebär det att stora summor betalas ut från STF varje dag. Även om en gäst avbokar sitt besök en vecka i förväg så har STF redan då tagit en stor del av kostnaderna för besöket, det är något som normalt inte är ett problem och som vi har tagit höjd för, men just nu i denna extrema situation innebär det en stor ekonomisk påfrestning.

Anslutna boenden
Våra anslutna boenden, som drivs av egenföretagare som är en del av STF via ett franchiseavtal, har även de en oerhört svår ekonomisk situation just nu. De betalar en fast avgift till STF samt en viss procent på sina bokningar, men när de inte har några intäkter kan de inte betala sin normala avgift till STF.

Medlemsavgifter
De medlemsavgifter som våra medlemmar betalar in varje år är oerhört viktiga för STF, särskilt nu. Men vi har löpande kostnader för att sköta det uppdrag som medlemmarna gett STF och de kan vi inte skära bort. Exempelvis är det nu i maj dags för STFs högsta beslutande organ, riksstämman, att samlas, det kan vi inte ta bort. I år har vi dock fått ställa om riksstämman till ett digitalt möte på grund av coronautbrottet.

Hur minskar STF sina kostnader nu?
STF drar nu ner på alla kostnader som går. Men för att kunna ta emot gäster och bokningar inför sommaren som vi tror och planerar för måste vi ha en del verksamhet igång. Vi hoppas på och ser signaler som pekar mot att sommaren kan bli en riktig Svemester-sommar!
Med det sagt gör vi just nu dramatiska nedskärningar för att inte föreningen ska förblöda ekonomiskt. Vi har tvingats permittera och säga upp personal i stor omfattning. Bara på STFs huvudkontor har redan nästan 60 procent av personalen blivit uppsagd eller permitterad. Samtidigt minskar vi alla andra utgifter som går. De projekt som kan stoppas har avslutats vilket minskar våra kostnader med över fem miljoner kronor i år. Dessutom skjuter vi alla investeringar på framtiden. STF äger många av våra fjällfastigheter och de måste vi underhålla även om vi stoppat investeringarna. Vi har till och med tvingats ställa in ideella dugnadsuppdrag för att spara in på materialkostnaderna. Samtidigt förhandlar vi med alla de fastighetsägare som vi hyr lokaler av i andra delar av landet om sänkta hyror och anstånd. STF nyttjar i så hög grad som möjligt även de ekonomiska lättnader som riksdagen beslutat ska gälla drabbade företag under coronautbrottet.

Kommer STF att gå i konkurs?
Svenska Turistföreningen har överlevt många kriser sedan 1885 och kommer med hjälp av er alla att klara sig även genom detta stålbad. Under första och andra världskriget stängdes gränserna och människor fick inte resa fritt. Den ekonomiska krisen för STF var omfattande och flera STF-boenden togs över av militären. Men vi som förening klarade oss genom det och det ska vi göra även den här gången.

Har inte STF pengar på banken ni kan ta fram nu?
STFs ekonomi var i grunden god fram tills februari 2020. Ett målmedvetet arbete har lett till att föreningen stod ekonomiskt stark för att kunna genomföra viktigt utvecklingsarbete för medlemmars och gästers bästa. Men med den otroligt snabba minskningen i boendeintäkter och ökningen av avbokningsutgifter som coronautbrottet lett till blir STFs ekonomiska situation väldigt svår trots ett bra utgångsläge. I det här kritiska läget behöver vi stöd från er alla!

Hur mycket pengar behöver ni?
STF har tappat 40 miljoner i intäkter jämfört med samma tid föregående år. Vi har dragit ner STFs kostnader så mycket det bara går genom att säga upp personal, förhandla om hyror och stoppa inköp. Men många kostnader för året är redan tagna trots att i princip alla intäkter nu uteblir. Eftersom inget vet hur länge coronautbrottet kommer att pågå vet vi ännu inte exakt hur mycket pengar STF kommer att behöva extra för att klara sig genom krisen. STF kan få och kommer att tvingas ta stora banklån för att rädda ekonomin, varje krona som nu samlas in som gåva minskar behovet av banklån som föreningen får dras med och betala dyrt för under många långa år.

Vad går pengarna till?
De pengar som nu samlas in används för att rädda STF och hålla igång vår absoluta kärnverksamhet så att vi snabbt kan komma upp ur startblocken för att inspirera och möjliggöra Sverigeupplevelser så snart den värsta coronakrisen lagt sig. Tack vare de gåvor och nya medlemskap som tusentals människor nu tecknat behöver STF i nuläget inte sälja några fastigheter (t ex våra fjällstationer), vi behöver inte säga upp all personal, vi kan hålla igång vår webbplats och fylla på med inspirerande material, vi kan fortsätta påverka politiker och myndigheter, vi kan göra nödvändigt underhåll på fjällstationer och fjällstugor. Och framförallt kan vi förbereda för en sommarsäsong. Krisen är inte över än, men nu hoppas vi alla på och längtar efter en sommar med Svemester!

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.