Bli företagsfadder eller samarbetspartner

STFs företagspartner ställer sig bakom våra frågor och delar våra värderingar – att värna om och utveckla våra unika svenska miljöer och fortsätta göra det otillgängliga tillgängligt på ett hållbart sätt.

Det finns olika sätt där du och ditt företag kan stödja STF. Ni kan stötta STFs föreningsarbete i allmänhet eller ett specifikt initiativ. Exempelvis Stötta Kungsleden, våra lägerverksamheter TILLSAMMANS eller andra utvalda föreningsaktiviteter så som STFs Upptäckarstöd. Företagspartners kan även hjälpa till att stärka upp medlemskapet i STF genom att erbjuda medlemsförmåner eller på andra sätt underlätta för människor att turista på hemmaplan.

Gemensamt hittar vi rätt område som ni vill stötta, sprida och få uppskattning för. Det är enkelt, superviktigt och engagerande. Kontakta oss så berättar vi mer – insamling@stfturist.se