Givare gör det möjligt för STF att bygga en bastu i väglöst land

Sju personer bland Sveriges finanselit saknade en bastu vid STF Unna Allakas när de passerade för två år sedan. Det tog tag i saken och skänkte 300 000 kronor till bygget som nu står klart.

Givarna hoppas att bastuprojektet ska sprida sig – då det fler liknande näringslivskonstellationer som går på tur i fjällen. Bastun invigdes vintern 2015 under en helg i strålande vinstersolsken.

Vill du testa bastun?
Boka in ett besök på Unna Allakas i vinter!