Ansök om att bli dugnadsledare

Fler och fler vill engagera sig ideellt inom STF - något vi är oerhört tacksamma och glada för. Ju fler dugnadsuppdrag vi genomför desto fler arbetsledare, så kallade dugnadsledare, behövs. Är du rätt person för att leda ideella krafter?

Dugnadsledare

För varje dugnadsuppdrag finns en dugnadsledare. Det är dugnadsledaren som sätter samman sin dugnadsgrupp genom kontakt med de som anmält intresse för dugnadsuppdrag. I sammansättningen av gruppen måste dugnadsledaren ta hänsyn till vilka kompetenser som behövs för respektive uppdrag. Beprövade dugnadsarbetare måste även blandas med nya.

Utbildning av dugnadsledare

En gång per år genomförs en utbildning för nya dugnadsledare. Ingen lång och avancerad utbildning – men en bra introduktion till uppdraget. Därefter hoppas vi kunna erbjuda dig ett uppdrag där du som ny dugnadsledare är med och går bredvid en mer rutinerad dugnadsledare. Då kan du få prova på de arbetsuppgifter som normalt förekommer under en renoveringsvecka.

Några grundläggande krav:

  • Lite fjällkunskap från sommarfjäll
  • Känna till rutinerna på en STF stugplats
  • Gärna ha erfarenhet från tidigare dugnadsarbete
  • Vara kreativ och lösningsinriktad
  • Ha lätt för att samarbeta med andra och att hantera en grupp
  • Kunna planera ett dugnadsuppdrag (vad detta innebär kommer du att utbildas i)
  • Kunna fatta snabba beslut
  • Delta i beställningar av mat/verktyg/material inför uppdraget
  • Kunna dokumentera och redovisa dugnadsuppdraget
  • Informera om resor till och från dugnadsuppdraget

Dugnadsledarens uppgift är inte enbart knutet till själva genomförandet. Det är en del arbete såväl före som efter dugnadsuppdraget. Allt arbete för dugnadsledaren är ideellt. STF står för dugnadsledarens resor till och från uppdraget.

Anmäl ditt intresse

För att anmäla ditt intresse som dugnadsledare måste du vara medlem i STF och dessutom testat på att vara dugnadsarbetare. Välkommen in med din ansökan!