Hållbarhet

Boendets huvudsida: STF Station Linné

STF:s hållbarhetslöfte utgör en viktig grund för vårt arbete. Vid sidan av detta finns det ytterligare några saker med vårt hållbarhetsarbete att framhålla:

  • Genom forskningen som bedrivs på Station Linné gynnar vi Ölands unika natur. De långa forskningsserier som finns ger unika kunskaper om miljö- och klimatförändringar.
  • Vårt arbete bidrar till en hållbar framtid. All verksamhet syftar till att gynna den biologiska mångfalden.
  • I mer än 20 år har en av stationens inriktningar varit att sprida kunskap och intresse kring Ölands unika natur och växtliv. Det gör vi genom guidade vandringar, temadagar och genom att ta emot skolklasser och barngrupper.
  • Vi är mycket försiktiga med vattenförbrukning. Grundvattnet på Öland är en begränsad tillgång. Grundorsaken till detta är en kombination av geologi, topografi och avvattning genom diken och kanaler.
  • Vi verkar i samklang med de gröna näringarna. Mörbylångadalen som breder ut sig strax nedanför landborgskanten utgör ett av vårt lands allra bördigaste jordbruksområden. Här finns många stora och framgångsrika jordbruk.
  • Vi verkar med respekt gentemot UNESCO:s världsarv Södra Ölands Odlingslandskap vilket vi gränsar till.

Se tillgänglighet och boka. Från 360 kr

Sök & boka

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.