Upplev mer

Boendets huvudsida: STF Skäftekärr Hotell

Vi värnar om de fantastiska omgivningarna runt Skäftekärr och vi vill ge möjlighet för dig som besökare att uppleva norra Ölands pärlor – härliga promenadstråk och cykelleder, några av Sveriges finaste stränder, frisk havsbris och fågelkvitter. Det finns mycket att uppleva i Ölands unika natur. Här presenterar vi några guldkorn.

Vandring

För dig som vill ha en aktiv semester är det underbart att uppleva norra Öland till fots. Det finns många alternativ.

Vandringsleden från kust till kust

Tre mil norr om Borgholm på norra Öland hittar du sex mil fantastiska småvägar och stigar. Här kan du vandra från den vackra stenklinten vid Kalmarsund till de långsträckta strandängarna på östra sidan. Leden passerar naturområden som du inte kan finna någon annanstans, blomstrande ängar med orkidéer, kalkstensbrottet i Gillberga, den pittoreska hamnen i Sandvik, fågelvikar med många ovanliga arter.

Böda backar

Böda backar, på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle, är ett omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om framför allt blåbär bland sanddynerna. Trädslagsblandningen är stor och hela området har höga naturvärden med en värdefull lav- och svampflora. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Trollskogen

Naturreservatet Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden. Här finns klapperstensfält och strandängar som hålls öppna av betande djur, och gammal tallskog med vidkronade ekar där murgrönan slingrar längs stammarna. På naturum Trollskogen finns information om områdets natur och kultur. Därifrån utgår också flera vandringsleder.

Natur & Friluftsliv

Ekopark Böda

Ekopark Böda, på Ölands nordligaste spets, består av ett säreget landskap med alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängtallskogar och frodiga lövlundar med gamla ekar och där mängder av orkidéer växer. Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda. Här finns också flera välbevarade fornlämningar, vilket är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

Järnåldersbyn i Skäftekärr

I Skäftekärr finns en järnåldersby från perioden 300-700 e Kr. Mitt i järnåldersbyn ligger lämningarna från en stormansgård med fyra husgrunder. Alldeles bredvid finns en rekonstruktion av ett järnåldershus. Runt den ”nya” gården finns ett återskapat järnålderslandskap med inhägnade åkrar, slåtterängar och hamlade träd. Här erbjuds familjeguidningar under högsäsong.

Intill finns även ett fossil- och Stenmuseum. Där får du en populärvetenskaplig inblick i livets utveckling på Öland och jorden under årmiljonerna. Passar de flesta mellan 6 till 106 år.

Byrums raukar

Byrums raukar ligger alldeles söder om ekoparken och är Ölands enda riktiga raukområde. Det skyddas som naturreservat. Sammanlagt finns cirka 120 raukar utmed kusten och rikligt med fossiler. De sällsamma stenstoderna har under årmiljonerna mejslats fram av havets ständiga rörelser mot kalkstenen. Utmed en 600 m lång kustremsa reser sig ca 120 stycken mer eller mindre fristående raukar. Strax norr om området ligger en fin badstrand.

Gillberga natur & kulturbrott

Ett stenbrott där brytning pågår som förser stenindustrin i Sandvik med material. Här sker sommartid också kulturevenemang från en scen som ställs upp intill den höga kalkstensväggen. Platsen är väl skyltad från kustvägen och väg 136. I stenbrottet finns informationsskyltar som beskriver kalkstenens spännande natur- och kulturhistoria. Fantastiska vyer av Stenkusten, Kalmarsund och Blå Jungfrun ramar in platsen.

Kustvägen mellan Äleklinta och Byrum

Från Äleklinta till Byrum, en sträcka på drygt 30 kilometer, slingrar sig på landborgskrönet en smal grusväg. Utsikten är storslagen över Kalmarsund i väster och de betade alvarmarkerna i öster. Utmed hela vägen finns stenbrott i strandlinjen. Här finns bl.a. förhistoriska husgrunder, gravar och hamnar, sjöbodar lämningar efter stenbrytning och Ölands enda bevarade vinddrivna skurkvarn.

Kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog

Vägen mellan Byxelkrok och Hagskog på nordvästra sidan är en del av den långa väg som man kan följa utmed kusten. Här slingrar sig vägen fram i ett omväxlande landskap med betande alvarmarken och lövskog. I den södra delen går vägen längs den höga klippbranten där man har imponerande utsikt över Kalmarsund och Blå jungfrun.

Neptuni åkrar

Neptuni åkrar är ett utbrett klapperstensfält längs kusten norr om Byxelkrok. Namnet ”Neptuni åkrar” har Carl von Linné som upphovsman. Detta är 200 meter breda strandvallar, en formation från den senaste inlandsisen. Neptuni åkrar är kanske mest känt för sin färgsprakande blomning av blåeld. Klapperstensvallarna har en sparsam flora och här växer arter som gråfibbla, tulkört, spåtistel, fårsvingel, gruslok och backtimjan. Vid stranden söder om Neptuni åkrar ligger ett vikingatida gravfält benämnt Forgallaskeppet.

Blå Jungfrun

Sägenomspunnen vilar Blå Jungfrun avskilt i Kalmarsund. En ö som i långa tider varit landmärke för sjöfarare och lockat naturintresserade med sin säregna natur och sitt isolerade läge. Sedan urminnes tider har det funnits massor med historier och sägner om denna unika ö. Mest kända är väl sägnen om Blåkulla och att häxorna besöker ön vid påsk. Men nästan lika känt är också ”att den som tar med sig någon av öns vackra stenar bringas av olycka”! En tidig besökare var Carl von Linné, som efter sin resa 1741 gav en intressant beskrivning av Jungfruns natur.

Blå Jungfrun är en av Sveriges nationalparker. Här finns vindpinade tallar, frodig ädellövskog och imponerande granitklippor, slipade av havet till spännande former. Nationalparken bildades 1926 och omfattar 66 hektar. Sommartid finns guider och parkvakter på Blå Jungfrun som hjälper dig tillrätta på ön. Flera grottbildningar och en stenlabyrint gör ett besök på Blå Jungfrun extra spännande. På ön saknas bebyggelse förutom vakt/guidestuga och torrdass vid öns tre angöringsplatser och ett besök på ön förutsätter en matsäck med mycket vatten och bra promenadskor. Det finns även möjlighet för övernattning under vindskydd.

Lindreservatet

Lindreservatet har omfattande lämningar av husgrunder, gravfält och stensträngssystem från järnåldern. De gamla ängs- och åkermarkerna har växt igen och blivit en vacker linddominerad lövskog med många sällsynta arter, däribland många orkidéer, som exempelvis krutbränna.

Rosendals järnåldersmiljö

Rosendals järnåldersmiljö är en av Europas bäst bevarade järnåldersbyar med lämningar från 300-650 e Kr. Det 37 hektar stora området är imponerande med stenhägnader, gravfält och lämningar av 14 husgrunder.

Långe Erik

Ölands norra udde ligger norr om ekoparken och erbjuder ett vackert kustlandskap. Här finns den 32 meter höga fyren Långe Erik, som byggdes 1845.

Sol & bad

Norra Öland är känt inte minst för sina fina stränder. Hit vallfärdar människor för att njuta av sol och bad och avkoppling. Här kan man välja om man föredrar sand, sten eller klippor. Besök exempelvis Bödabuktens två mil långa strand – Sveriges längsta. Sanden är kritvit, mjuk och varm och det är som i utlandet fast hemma. Här finns glasskiosker och enklare mat och här hittar du också diverse vattensporter. I Byrum på västra sidan ön hittar du både sand-, sten-, och klippstrand. Här är betydligt lugnare. Utanför Byxelkrok finns också en lång strand som erbjuder både sand- och stenstrand.

Se tillgänglighet och boka.

Sök & boka

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.