Upplev mer

Boendets huvudsida: STF Kvikkjokk Fjällstation

Vid Kvikkjokk är många naturtyper representerade. Här finns bland annat deltalandskap, urskogar, lågalpina- och högalpina fjäll. Det gör att flera variationsrika och fina dagsturer med olika svårighetsgrad kan erbjudas.

Prinskullen

Prinskullen är ett perfekt mål för en dagstur. En klassisk vandring och en fantastisk utsikt. Turen fram och tillbaka till Prinskullen är sju km och tar ca tre-fyra timmar. Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.

Stigen upp till Prinskullen är lättvandrad och anlades på 1600-talet av gruvarbetare som färdades till silvergruvorna i Padjelanta och Sarek. Utsikten från toppen över Pårtefjällen i Sarek, Tarrekaisemassivet och Kvikkjokksdeltat är storslagen.

Prinskullen 749 m ö h, ligger på en fjällryggen Vallevare. Det är en klassisk vandring som börjar med en båtfärd över älven till andra sidan forsen Kamajokk. Där båten anlägger låg en gång det första Kvikkjokk. År 1732 gick Carl von Linné den här stigen på sin väg upp till högfjället.

Från Prinskullen har vandraren hela den sammanhängande fjällkedjan framför sig. Fortsätter vandringen vidare längs Vallevare kommer besökaren till Vallevagge och Vallespiken.

Nammatj

Kvikkjokks utsiktsberg med en härlig utsikt över deltat och in mot Tarradalen. Vandringen upp till bergets topp och tillbaka till båtlänningen är fem km och tar ca två timmar. Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.

Nammatj ligger i Tarradalens mynning. Nedanför berget breder Kvikkjokks deltaland ut sig. Av Kvikkjokks utsiktsberg är Nammatj lättast att bestiga. I Jokkmokks fjällvärld finns fyra berg med namnet Nammatj och alla ligger som solitärer i början på en dalgång. Från berget som har en höjd på 658 m ö h, finns den bästa vyn över Kvikkjokk och deltalandet. Nammatjs isolerade läge erbjuder också en fantastisk utsikt åt andra hållet in i Tarradalen och de omgivande fjällen.

Vandringen börjar med en båtfärd till stigen på bergets norra sida. På den östra och södra sidan stupar det brant ned mot deltalandet. Här växer den sällsynta fjällbruden. Gammal mossrik blandskog växer längs sluttningarna.

Snjerak

Ett lågfjäll med storslagen utsikt mot Sarek. Sträckan fram och tillbaka till Lulep Snjerak är 8 km och till högsta toppen 10 km. Stigningen från Kvikkjokk till toppen är 500 m. Snjerak är ett fint utflyktsmål även vintertid.

Snjerak är ett lågfjällsområde med tre toppar. Det ligger strax öster om Kvikkjokk. Den mest populära toppen Lulep Snjerak 808 m ö h erbjuder en fin utsikt över Pårtemassivet i Sarek, Kvikkjokks deltaland och Tarrekaisemassivet. Stigen går vidare till den högsta toppen, 884 m ö h. Även där en storslagen vy och som erbjuder en mer heltäckande utsikt över omgivningarna. Uppe på fjället mellan topparna ligger en liten raststuga vid en tjärn. Leden upp är bitvis stenig och ibland blöt när bäcken fylls till brädden. Det finns två rastskydd längs stigen.

Kvarntjärnarna

Trollska skogstjärnar och Kvikkjokks gamla kvarnplats. Vandringen inleds med en båtfärd. Stigen till Kvarntjärnarna börjar fyra km uppströms längs Tarraälven. Stigen går först längs älven och den sydvästra delen av Kvikkjokksdeltat. Sedan viker den av in i barrskogen och kommer fram till kvarnen. Den användes av byborna för att mala korn. Kvarnen restaurerades på 1970-talet. Vandringen går sedan vidare längs Kvarntjärnsbäcken fram till dess källflöde vid Kvarntjärnarna. Där finns det en raststuga och eldstad.

Sträckan från båtplatsen till tjärnarna är ca två km. Höjdskillnaden är liten och stigen lättvandrad. Tjärnarna med sina klara vatten ligger trolskt omslutna av gammelskogen. Det är ett fint utflyktsmål även vintertid.

Vallespiken

En klassisk men dock krävande dagstur. Även lämplig som tvådagarstur med tält. På håll liknar Vallespiken en pyramid. Toppen ligger 1322 m ö h. Från Kvikkjokk blir det en stigning med 1000 m och en dagstur på 30 km. För att vandra fram och tillbaka på en dag behövs en god kondition. Den är också lämplig som en tvådagarstur med tält. Vallevare är en populär väg för fjällvandrare in till Sarek och Padjelanta.

Vandringen är en av de klassiska turerna sedan fjällvandringsturismen började i området. Turen går först upp till Prinskullen och sedan vidare längs platån på Vallevare fram till Vallespiken. Det är lätt att vandra längs Vallevare. Vid den sista två km upp till toppen blir marken stenbunden och stiger 500 meter. Utsikten från toppen är fantastisk med Sarektopparna i norr och resten av Tarrekaisemassivet i söder och väster. Vid midsommartid syns midnattssolen över fjällen.

Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.

Kaskaivo

En fantastisk men krävande dagstur till Kvikkjokks mest karaktäristiska fjäll. Kaskaivo 1322 m ö h, ligger vid början av Tarradalen. Fjället har en mycket karaktäristisk profil med ett brant stup ned mot dalgången.

Det är en vacker men ansträngande vandring. Vandringen från det frodiga området kring Tarraälven upp på toppen har en stigning med 1000 meter. Kaskaivo har en rik flora och fauna och bjuder på en fantastisk utsikt. Vandringen till Kaskaivo börjar vid Padjelantaleden. Vid Vallebäcken viker Kaskaivostigen av och följer bäcken uppströms till kanjonen och sedan vidare brant upp genom urskog mot högfjället. Stigen upphör i björkskogen och sista biten till toppen finns ingen stig. På väg tillbaka ned från Kaskaivo hittas stigen oftast igen först längre ned i barrskogen.

Vandringen upp till Kaskaivo och tillbaka till Padjelantaledens början är 22 km och tar ca 12 timmar. Turen är ansträngande och kräver vana att ta sig fram i stiglös terräng.

Vintertid finns inga ordnade spår upp till toppen.

Kvikkjokksdeltat

Boka en guidad deltatur eller hyr en kanot för färder i slingrande kanaler och laguner.
Vid Kvikkjokk flyter Tarraälven samman med forsen Kamajokk och bildar ett unikt och bördigt tvåflodsdelta. Deltat är bland det mest intressanta som Kvikkjokk har att erbjuda.

Det ligger i fjällkedjans mest nedskurna dalgång och med sitt skyddade läge gynnas en rik flora och fauna. I deltat finns laguner, tjärnar, kanaler, ängar, lövträdsdungar och våtmarker. Sediment från glaciärer som transporteras med vattnet ned från Sarek bygger fortfarande på deltaområdet och det förändras ständigt. Det formas också av de varierande vattennivåerna som kan skilja med tre meter mellan hög- och lågvatten. Växtligheten är frodig och runt deltat syns de omgivande fjällen.

Det finns guidade turer där lokala guider ger deltagarna information om flora, fauna, geologi och kulturhistoria m m under färden. Det finns också kanoter att hyra på Fjällstationen för den som vill ge sig ut på paddeltur i området.

Leden till Årrenjarka

En trevlig, lite längre vandring över fjället. Tillbaka med buss. Leden upp till Snjerak fortsätter över fjället vidare till grannbyn Årrenjarka. Den går över ett vackert myrlandskap med dungar av fjällbjörk. Sedan över fjället Kassavare ned längs en örtrik fjällsluttning till Årrenjarka. Leden, som är 18 km lång, är markerad och spångad. Enklast är att ta bussen ena riktningen, till eller från Årrenjarka.

Brudslöjan

Fallet ligger några km innan Kvikkjokk, buss eller bil till dit. Passar en liten dagstur. Vattenfallet Brudslöjan störtar utför klippbranten ned i sjön Saggat. Det ligger nära vägen 9 km sydost om Kvikkjokk, vid en plats som heter Köpenhamn. Fallet bildas av bäcken Kådtjåjåkkå och i klippbranten ser man tydligt den östligaste delen av fjällkedjans berggrund, en berggrund som slingrar sig längs hela fjällkedjan från norr till söder.

Stigen går 500 meter genom gammelskog upp till fallet. Det går med viss möda att ta sig ytterligare 500 meter upp bland stenblock till krönet där vattenfallet börjar. Aspdungar, tibast och grova sälgar finns insprängda i barrskogen och besökaren har utsikt ner mot sjön och Pärlälvens naturreservat samt fjällen i Sjellapuoltamassivet på andra sidan vattnet. Vanligaste sättet att ta sig till platsen är med bil eller buss.

Dagstur längs Padjelantaleden

Lättgången dagstur som görs så lång man vill. Padjelantaleden börjar tre km uppströms Tarraälven. Under båtfärden dit får man en glimt av det spännande Kvikkjokksdeltat. Vandringen på leden är lättgången med endast en liten stigning. Efter två km kommer man fram till Vallebäcken som är en fin plats att besöka. För den som vill gå längre följer leden Tarraälven upp till Njunjes. Längs leden finns fina klipphällar mot älven. Man passerar högväxta blomsterängar, björkdungar och grova tallar. Det är en fin utsikt är mot Shellapuolta- och Tarrekaisemassiven.

Dagstur längs Kungsleden

Dagstur som görs så lång man vill, åt söder eller norr. Kungsleden går genom Kvikkjokk i sin sträckning mellan Abisko och Hemavan. För den som vill göra en dagstur längs leden kan man välja att gå norrut eller söderut.

Norrut

Leden går genom en fin gammal skog och utsikten är begränsad fram till bron vid Njakakbäcken, sju km från Kvikkjokk. Vid bron öppnar sig ett myrområde och utsikt mot Sarek, Kabla och Tarekaise-massivet. Det är lättvandrat men lite stenigt. En km från Kvikkjokk finns Tingstenen – en plats där man förr höll ting. Där fanns en gång även tingstallen som var full av bomärken. Den brändes ned då den ansågs hednisk.

Söderut

Leden börjar på andra sidan Kvikkjokksdeltat och dit tar man sig med en båttransport. Utsikten under färden över vattnet mot fjällen som omger deltat är en storslagen upplevelse.

Leden går sedan brant uppför 500 m i ca tre km. Väl uppe öppnar sig en vacker parkliknande björkskog. Landskapet har en speciell karaktär som av många anses som den vackraste delen av Kungsleden. För den som vill gå en längre tur, 12 km enkel väg, kan man gå fram till vattendraget Tsielekjåkk.

Kamajokk och Änok

Lättgången dagstur längs forsen mot nästa deltaland. Kamajokk är en tre km lång fors som rinner från två deltaland norr om Kvikkjokk, Selet och Änok. Den forsar förbi alldeles nedanför Kvikkjokk Fjällstation på sin väg ned mot Tarraälven. Vattnet är under sommarmånaderna grågrönt av glaciärslam från glaciärerna i Pårtemassivet. Nivån kan variera tre meter mellan låg- och högvatten.

Det går en stig en bit upp längs forsen som det på vissa ställen ligger vindfällor över. För en vandring upp till deltalanden ovanför Kamajokk är det bättre att följa materialvägen som går parallellt med forsen norrut. Vägen är lättvandrad och går delvis över ett kalhygge och delvis i Kamajokk naturreservat.

Kamajokks naturreservat

Naturreservatet, som ligger på båda sidorna av forsen består i denna östra del av gammal tallskog och blockterräng. Under vandringen har man utsikt mot Pårtefjällen i Sarek och Vallespiken i Tarrekaisemassivet.

Efter fem km kommer stigen fram till Änoks deltaland. Här fanns gamla slåttermarker fram till 1950-talet. Deltat omges av fjällurskog och ovanför skogen reser sig fjällen.

Se tillgänglighet och boka.

Sök & boka

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.