Hållbarhet

Vi på Villa Eira vill bidra till ett hållbart sätt att bo och vara turist med minsta möjliga påverkan på vår natur. Vårt miljöarbete är inriktat på konkreta åtgärder för att skapa hållbar utveckling i samhället i stort och säkerställa en hälsosam arbetsmiljö i det lilla samt att följa rådande miljölagstiftning. Vi arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete och vi ser årligen över våra rutiner för att hela tiden bli bättre. Som ett led i detta har vi bland annat avlagt STFs Hållbarhetslöfte samt har en godkänd Green Key märkning.

Vi har avlagt STFs Hållbarhetslöfte till våra gäster och arbetar aktivt utifrån dess kriterier med att:

 • Sopsortera i så många fraktioner som är praktiskt möjligt och inkluderar våra gäster i rutinerna.
 • Vi möblerar våra rum med möbler från second hand, möbler som byts ut går tillbaka till secondhand på orten för att främja en cirkulär handel.
 • Vid inköp välja produkter som är miljömärkta och anlitar leverantörer som är miljömedvetna.
 • Utesluta engångsprodukter så långt det är möjligt.
 • Använda miljömärkta tvätt-, disk och rengöringsmedel.
 • Använda miljömärkta hygienpapper.
 • Minska energiförbrukningen genom att använda lågenergilampor.
 • Reglera värmen i utrymmen som inte används.
 • Upphandlar miljövarumärkt förnyelsebar el.
 • Minska vattenförbrukning genom att använda snålspolande toaletter, kranar och duschar.
 • Öka kunskapen och medvetenheten i miljöfrågor hos vår personal.
 • Inkludera våra gäster i miljöarbetet.

Vi har även blivit godkända och belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

Här exempel på våra åtaganden:

 • Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
 • Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers avfall.
 • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Sortera förpackningar i våra återvinningskärl så källsorterar vi åt dig.
 • Använd bara ett set av handdukar och lakan under din vistelse.
 • Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag.
 • Res till och från vår anläggning med mer miljöanpassade transportsätt, t.ex. tåg.

Se tillgänglighet och boka. Från 300 kr

Sök & boka

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.