STF Helags Fjällstation

Helags historia

Helags fjällstation upprättades år 1897. Då byggdes en tvårumsstuga som fick nyttjas kostnadsfritt, för fjällfarare som behövde övernattning. En av pionjärerna bakom bygget var Carl J.E Hasselberg, komminister i Myssjö, som knappast blygsamt motiverade saken med orden ”Först när detta skett, kan ifrågavarande fjäll, med hänsyn till den absoluta höjden det förnämsta i Jämtlands län, tilldraga sig den allmänna uppmärksamhet det ur så många synpunkter förtjänar…”. Dokumenterat finns att byggnationen av stugan då uppgick till 1065.23 riksdaler.

Rösad led satte fart på fjällturismen
År 1905 rösades leden från Ljungdalen till Helags, och vidare till Sylarna. Vägen norrifrån, med järnvägens sträckning över Storlien gjorde det även möjligt för fjällturismen att ta fart.

Inte långt därefter, år 1916, byggdes Gamla Östan, som idag fortfarande hyser bäddar för stationens gäster. Då hade man plats för 10 övernattande och ett rum för tillsynsmännen i stugan. Idag är där ett 9-bäddsrum och ett 5-bäddsrum. Ljuset från oljelampan och eldning i kaminen är en del av charmen. När Gamla Östan byggdes låg stugan ca 200 meter nordväst från stationens läge idag, men man valde att flytta den på grund av komplikationer vid vårarnas snösmältning samt att det nuvarande läget var bättre för renskötseln. Att stugan finns kvar och slapp brinna när resten av den gamla stationen eldades upp är mycket tack vare en förening som kallades för Gamla Östans Väktare, och blev vida omtalad. Då stugan var tänkt att undanröjas för att göra plats för nytt klev inte mindre än 394 lokala och långväga entusiaster in och skrev under en protest mot detta. Om dessa kan du läsa i Gamla Östan-pärmen inne på fjällstationen, eller varför inte kika in och på riktigt ta dig en titt på hur en fjällstation såg ut vid förra sekelskiftet. Gamla Östans Väktare uppmanade på 80-talet STFs lokala krets i Östersund att skänka åldrad turutrustning till utställningsföremål som skulle visas upp i stugan som också skulle fungera som museum. Idag kan du se ett par av dessa skidor om du promenerar runt till stugans norra yttervägg!

Hela perioden mellan 1960 och 1986 fanns det ett par som tog hand om Helagsstugorna, som de då kallades. Dessa eldsjälar hette Signe och Henri de Roon. Du kan se foton på dem samt utseendet på dåtidens station i Pilgrimssalen, direkt till vänster innanför dörren.

Dagens fjällstation
År 1983 byggdes stationen upp till den form den har idag. Svenska Turistföreningens satsning gick på 10 miljoner kronor, som också kom i form av statligt bidrag, och stationen hyser idag totalt 82 bäddar.

Fjällbokningen

010-190 2360 Vardagar kl 9-17

GRUPPFÖRFRÅGAN

Är ni fler än 10 personer och planerar en konferens, släktträff, skolresa eller kanske ett träningsläger för idrottslaget? Fyll i formuläret så återkommer vi med ett prisförslag för just din grupp!

Få prisförslag
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ge mig gärna förslag på liknande STF-anläggningar om det är fullt hos er