Facebook
Twitter
Pinterest

Ekoturism & Miljö

Sveriges ledande arrangör av ekoturism

Naturen bjuder på många underverk som vi vill att du ska få uppleva, på ett varsamt och hållbart sätt. Ekoturism är turism som inte förstör eller sliter på natur och miljö, samtidigt som den stimulerar till nyfikenhet och upptäckarglädje. Ekoturism skapar värde för att kunna bevara natur och kultur, och bidrar också positivt till det lokala samhället. Alla delar - resa, bo, äta och uppleva - ska samspela för att helheten ska bli så varsam och respektfull som möjligt.

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet så att du som gäst enklare ska kunna turista hållbart i Sverige. Vi arbetar aktivt för att påverka i infrastrukturfrågor så att du ska kunna resa i Sverige på ett miljöanpassat sätt. Våra boenden strävar hela tiden efter att förbättra sitt miljöarbete och allt fler har miljömärkningar som Svanen, KRAV och Den Gröna Nyckeln.

Vi bedriver våra verksamheter i nära samverkan med det omgivande lokalsamhället och samarbetar med lokala företag. Vi serverar ofta när- och ibland härproducerad mat i våra restauranger och samverkar med samebyar och myndigheter kring frågor som rör rennäringen och naturvård.

Flera av våra STF-anläggningar ligger i en känslig naturmiljö. I de aktiviteter som erbjuds våra gäster tas alltid stor hänsyn till känslig natur och vi försöker vara ett föredöme för hur verksamheter i skyddade områden kan bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och samtidigt bidrar till bevarandet av den skyddsvärda naturen. Våra miljömedvetna gäster hjälper oss ofta i det arbetet.

Hos STF hittar du många aktiviteter som är märkta med Naturens Bästa, en kvalitetsmärkning för ekoturismarrangemang. Du hittar även miljömärkta anläggningar som är anslutna med Green Key.

Här kan du läsa mer om vilka märkningar du ska hålla utkik efter om du vill bo hållbart med STF på någon av våra miljömärkta anläggningar.