Ansökningsvillkor Upptäckarstöd

Hej, läs gärna igenom aktuella villkor för din ansökan till Upptäckarstödet.

Ansökningskrav:

 • Ansökningsformulärets alla delar skall fyllas i.
 • Anmälan ska ha inkommit inom anmälningsperioden.
 • Vi de fall ansökan kommer efter ansökningsperioden kommer ansökan inte granskas.
 • Ansökan kan enbart göras via detta ansökningsformulär.
 • Ansökningsformuläret ska skickas till upptackarstod@stfturist.se
 • Till ansökan skall ett inga bilagor skickas i form av bilder eller annat material.
 • Vid anslaget bidrag skall ett separat avtal tecknas mellan bidragstagaren och STF.
 • Vara i linje med STFs stadgar, verksamhetsinriktning och föreningsmål.
 • Att du svarat ja på alla frågor i ansökningsformuläret.

Projektet får inte:

 • Syfta till att manifesterar ett politiskt parti eller religiös organisation.
 • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • Aktiviteter som bryter mot gängse riktlinjer enligt DO (diskrimineringsombudsmannen).
 • Aktiviteter som inte tar stor hänsyn till friluftslivet.
 • Projekt som kan påverka STF och våra strategiska partners negativt.
 • Att projektet avser att skapa insamling till andra organisationer än STF.

Bedömningskriterier:

 • En utmaning med en unik historia som vi på STF anser ligga i linje med nuvarande arbete och möjlighet till att skapa goda kommunikationsmöjligheter.
 • Att ditt projekt kan leda till brett intresse, nyfikenhet och ha möjlighet att skapa nationell publicitet.
 • En arbetsgrupp från STF bedömer ansökningarna. Vardera ansökan gås igenom och värderas utifrån STF dåvarande verksamhetsmål och prioriterade inriktning. Avslagen ansökan kan inte överklagas.

Fakta om STFs Upptäckarstöd:

 • Årligen fördelas cirka 200 gratisnätter i form av logicheckar.
 • Logichecken kan nyttjas på alla STF-anslutna anläggningar.
 • Logichecken avser bädd i flerbäddsrum.
 • Frukost, lunch, middag, linne och städning ingår inte i värdechecken. Det betalas av bidragstagare själv om inte annat skriftligen överenskommits.
 • Värdet per boendecheck är uppskattad till cirka 300 kr/natt. Kostnader utöver detta betalas av bidragstagaren själv.

Felskrivning och ansvar

 • Vi friskriver oss för eventuella felskrivningar och felaktig information.
 • Vi förbehåller oss också rätten att ändra ansökningsvillkoren när som helst utan föregående meddelande.